Tiến tới Đại hội nhiệm kỳ V Hội Đo lường Việt Nam
Theo quy định của Điều lệ Hội Đo lường Việt Nam, Ban chấp hành nhiệm kỳ IV (2016 - 2021) đã triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ V (2021 - 2025) của Hội Đo lường Việt Nam. Đại hội V dự kiến sẽ được tiến hành tại Hà Nội vào tháng 5/2021, khoảng thời gian kỷ niệm Ngày...

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI

ban pallet go, thung go Interwood