Khai mạc Hội nghị Khoa học Kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VII
Hội nghị Khoa học Kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VII đã được tiến hành ngày 17/10/2020 tại trụ sở Viện Đo lường Việt Nam, Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ban tổ chức đã nhận được trên 159 báo cáo khoa học gửi về tham gia Hội nghị. Các báo cáo này đã được phân vào 6 Tiểu ban đo lường...

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI

ban pallet go, thung go Interwood