Ông Lê Tâm, Chủ tịch danh dự Hội đo lường Việt Nam từ trần

Cập nhật: 17/10/2019 | 9:04:56 AM  

Theo tin tức chúng tôi nhận được từ gia đình, sau thời gian lâm bệnh nặng, du đã được gia đình và các bác sĩ hết lòng chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, Ông Lê Tâm đã từ trần ngày 15/10/2019, Bản tin đo lường xin gửi tới gia đình lời chia buồn thống thiết ! Lễ tang Ông Lê Tâm sẽ được gia đình thông báo.

TÓM TẮT TIỂU SỬ ÔNG LÊ TÂM

 

Ông Lê Tâm tên thật là Nguyễn Hy Hiền, người gốc Huế. Ông sinh ngày 09/01/1921.

Ông học ngành cầu đường trường Quốc gia cầu cống Paris. Năm 1946 ông về nước, đến Sài Gòn vừa lúc toàn quốc kháng chiến bùng nổ. Ông vào chiến khu, làm Tưởng Phòng quân giới Nam Bộ, đã thiết kế nhiều loại mìn lõm, đặc biệt là các loại súng không giật SS (súng Rừng Sác) như SSA, SSAF, SSAL, SSB ... có hiệu quả trong đánh cơ giới địch và rất phù hợp với chién trang du kích của chién trường miền Nam lúc bấy giờ.

Từ năm 1962 đến năm 1972, Ông là Phó Viện trưởng Viện Đo lường và Tiêu chuẩn ; là người trực tiếp chuẩn bị và dự thảo Nghị định 186/CP ban hành Bảng đơn vị đo lường hợp pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký ngày 26/12/1964, thống nhất đo lường nước ta theo Hệ đơn vị quốc tế (SI), kế thừa và phát triển đầy sáng tạo Sắc lệnh 8/SL về đo lường do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh ký và ban hành ngày 20/01/1950. Ông là chủ biên cuốn "Sách giaỉ thích đơn vị đo lường hợp pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà" xuất bản năm 1967; cuốn sách có vai trò to lớn trong việc đưa Hệ đơn vị quốc tế (SI) vào nước ta và trong việc phổ cập, quảng bá các kiến thức cơ bản về đo lường ở những năm tháng đầu tiên xây dựng và phát triển ngành đo lường Việt Nam.

Từ năm 1972 đến năm 1975 Ông là Viện trưởng Viện Đo lường.

Từ năm 1975 đến năm 1978 Ông là Cục trưởng Cục Đo lường Trung ương.

Ông còn giữ các chức vụ : Tổng biên tập tạp chí "Hoạt động Khoa học"; Uỷ viên Uỷ ban Khoa học Nhà nước.

Ông đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học - công nghệ đợt đầu tiên năm 1996.

Tại Đại hội lần thứ nhất thành lập Hội Đo lường Việt Nam ngày 05/07/2003, Ông đã được Đại hội suy tôn là Chủ tịch danh dự của Hội cho đến nay. 

                                                                                                                                   BBT Bản tin ĐL

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI