Hội Đo lường Việt Nam tham dự Hội thảo và Lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam do Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức
Thông tin về hội thảo "Tăng cường hoạt động đo lường hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An nâng cao năng lực cạnh tranh và Hội nhập quốc tế" và Lễ kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam do Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức.

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI

ban pallet go, thung go Interwood