Cập nhật: 9/1/2016 | 2:10:37 PM
Nội dung của bài báo này trình bày về thiết kế một mạch đo điện dung của tụ điện thông qua tính toán thời gian phóng nạp
Cập nhật: 9/1/2016 | 12:02:50 AM
Trong các năm qua tại phòng Chuẩn Quang học, Trung tâm Đo lường đã nghiên cứu xây dựng được một loạt các phương pháp đo xác định độ lệch song song các trục quang...

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI