VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TÀI LIỆU KỸ THUẬT CÁC LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG GIAI ĐOẠN 2021-2023 - TS. Ngô Thị Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 22/1/2024 | 10:33:18 AM
Giới thiệu nội dung, tầm quan trọng và các kết quả đạt được của Viện Đo lường Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ : “Nghiên cứu xây...
BLOCKCHAIN VÀ ĐO LƯỜNG PHÁP ĐỊNH : CÁC ỨNG DỤNG VÀ KHẢ NĂNG
Cập nhật: 2/11/2023 | 3:10:13 PM
Blockchain là một công nghệ đang phát triển có tiềm năng to lớn làm nhanh hơn chuyển đổi số của các bộ phận khác nhau. Trong bối cảnh đo lường pháp định, blockchain...
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐO LƯỜNG PHÁP ĐỊNH – TẦM NHÌN CỦA NHÓM LÀM VIỆC PHỐI HỢP BIPM-OIML
Cập nhật: 29/8/2021 | 5:24:28 PM
Trình bày tầm nhìn của Nhóm làm việc phối hợp BIPM-OIML (BIPM-OIML JTG) về vấn đề chuyển đổi số trong đo lường pháp định.
NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2018 ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 23/2013/TT-BKHCN SỬA ĐỔI Đào Thị Hồng, Phó TP Phòng Nghiệp vụ và Quản lý khoa học Viện Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 29/7/2019 | 2:58:34 PM
Căn cứ vào năng lực hiện có, trên cơ sở Danh mục phương tiện đo bổ sung trong Thông tư 23 sửa đổi, Viện Đo lường Việt Nam đề xuất danh mục văn bản kỹ thuật đo lường...
Về Hệ đơn vị đo lường quốc tế mới 2019 - Nguyễn Khắc Sương, Hội đo lường Việt Nam
Cập nhật: 12/5/2019 | 7:18:06 PM
Bài viết trình bày về những thay đổi của SI. Đó là SI mới dựa trên một bộ các định nghĩa, mỗi một định nghĩa đều gắn với các định luật vật lí nên có ưu điểm là có...
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG HIỆU CHUẨN GÓC CỦA MÁY ĐO TRẮC ĐỊA Tống Công Dũng, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần Nam Anh, Nguyễn Trung Mạnh Phòng Đo lường độ dài - Viện Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 9/1/2018 | 8:42:07 AM
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu giải quyết vấn đề hiệu chuẩn góc đứng và góc bằng (đặc biệt là góc đứng) của máy đo trắc địa tại Việt nam. Hệ thống hiệu chuẩn...
Nghiên cứu chế tạo bình điều nhiệt chuẩn để kiểm định nhiệt kế y học kiểu tiếp xúc - Đỗ Văn Hồng, Nguyễn Việt Phương, Vũ Quang Cường, Phạm Thanh Bình - Viện Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 7/12/2017 | 6:24:56 PM
Hiện có 2 loại nhiệt kế cặp sốt đang được sử dụng rộng rãi là nhiệt kế y học thủy tinh – thủy ngân có cơ cấu cực đại và nhiệt kế y học điện tử hiện số có cơ cấu...
Áp dụng kỹ thuật chèn điện áp trong trong hiệu chuẩn độ nhạy hở mạch trường áp suất của Microphone đo lường - Nguyễn Thị Hằng - Viện Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 22/11/2017 | 8:14:45 AM
Trong lĩnh vực đo lường âm thanh hầu hết các phép đo được thực hiện bởi Microphone. Độ nhạy của Microphone là thông số quan trọng quyết định độ chính xác của phép...
Xây dựng hệ thống văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam - Đào Thị Hồng, Viện Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 24/12/2016 | 9:38:19 AM
Trình bày những nét cơ bản của quá trình xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam và những thành tựu trong giai đoạn 2014 - 2016.
Nghiên cứu lựa chọn phương pháp tạo méo tín hiệu hình sin. Tác giả : Nguyễn Mạnh Vũ, Đoàn Anh Khoa, Nguyễn Thị Vân, Phòng ĐL điện-từ trường, VMI
Cập nhật: 6/4/2016 | 11:34:46 AM
Hiện nay, ở Việt Nam có rất nhiều các phương tiện đo có độ méo sử dụng trong các ngành công nghiệp điện, điện tử, y tế, viễn thông, phát thanh, truyền hình, ......
Ứng dụng mô phỏng Monte Carlo cho ước lượng độ không đảm bảo đo đối với các đại lượng tương quan
Cập nhật: 9/1/2016 | 2:16:55 PM
Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày kết quả ứng dụng mô phỏng Monte Carlo đối với các đại lượng tương quan
Công tác quản lý đo lường trong hoạt động kinh doanh điện năng của tập đoàn điện lực Việt Nam
Cập nhật: 9/1/2016 | 2:16:08 PM
Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, với sự đóng góp mồ hôi, trí tuệ, thậm chí cả máu và nước mắt của các thế hệ những người làm nghề điện đã hun đúc nên...
Vai trò của đo lường trong điều khiển và tự động hóa qua ví dụ hệ thống phát điện sức gió
Cập nhật: 9/1/2016 | 2:15:16 PM
Tóm tắt: Đo lường giữ vai trò quyết định đến công năng và chất lượng của các hệ thống điều khiển và tự động hóa. Báo cáo làm rõ và khẳng định điều này thông qua...
Về quá trình tiến tới SI mới
Cập nhật: 9/1/2016 | 2:14:28 PM
Tóm tắt: Báo cáo thông tin về dự kiến định nghĩa mới cho các đơn vị cơ bản của SI và các tiến bộ đang được thực hiện để tiến tới các định nghĩa mới này
So sánh song phương giá trị điện áp chuẩn 1.018 v và 10 v giữa Viện ĐL Việt Nam và Viện ĐL Hàn Quốc
Cập nhật: 9/1/2016 | 2:13:57 PM
Tóm tắt: Bài báo này trình bày kết quả so sánh song phương chuẩn điện áp một chiều giữa Viện Đo lường Hàn Quốc (KRISS) và Viện Đo lường Việt Nam (VMI) được tiến...

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI