Nghị quyết đại hội toàn thể Hội đo lường Việt Nam nhiệm kỳ IV

Cập nhật: 25/1/2016 | 10:43:14 AM  

Được sự đồng ý của Bộ Nội vụ, ngày 20 tháng 1 năm 2016 Hội đo lường Việt Nam tiến hành Đại hội toàn thể nhiệm kỳ IV(2016-2021).

- Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Hội đo lường Việt Nam nhiệm kỳ III (2011-2015), Phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ IV(2016-2020) và Điều lệ sửa đổi bổ sung của Hội đo lường Việt Nam;

- Đại hội cũng đã nghe các đại biểu góp ý kiến bổ sung vào báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới;

- Đại hội trân trọng và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên đại diện cho Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt nam;

- Đại hội đã thống nhất  Nghị quyết như sau:

NGHỊ QUYẾT

1- Nhất trí thông qua báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ IV(2016-2021).

2- Nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung của Hội đo lường Việt Nam.

3- Nhất trí bầu ra Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ IV(2016-2021) gồm 44 đại biểu, là những cán bộ quản lý, cán bộ khoa học và kỹ thuật đo lường hoạt động trong các ngành, các doanh nghiệp, các trường đại học, các viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm và các cơ quan quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng từ Trung ương đến các địa phương trong cả nước.

4- Nhất trí suy tôn Ông Lê Tâm, nguyên Viện trưởng Viện Đo lường, nguyên ủy viên ủy  ban khoa học và kỹ thuật nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ tiếp tục là Chủ tịch danh dự của Hội Đo lường Việt Nam.

5- Nhất trí xác định công tác của Hội trong nhiệm kỳ IV (2016-2021) tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

- Xây dựng và phát triển Hội vững mạnh về tổ chức

- Thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội về đo lường

- Tăng cường và mở rộng các hoạt động đào tạo, trao đổi, quảng bá kiến thức về đo lường

- Phát triển hoạt động thông tin, tuyên truyền quảng bá về đo lường

- Xây dựng và tăng cường mối quan hệ với các hội nghề nghiệp, quần chúng khác ở trong nước, trên quốc tế và khu vực

Đại hội giao cho BCH nhiệm kỳ IV căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

T/M đoàn chủ tịch

(Nguồn tin: BBT - Hội ĐL)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI