TRAO TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP ĐO LƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG
Cập nhật: 15/3/2024 | 12:19:06 PM
Hội đo lường Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đo lường tại Công ty TNHH một thành viên thí nghiệm điện miền Trung.
Liên hiệp Hội Việt Nam trao huy hiệu Đảng cho 71 đảng viên
Cập nhật: 25/1/2024 | 10:43:18 PM
Ngày 19/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 30 năm đến 80 năm tuổi Đả...
BÁO CÁO HỌP BAN CH HỘI ĐLVN NGÀY 24/11/2023
Cập nhật: 28/11/2023 | 3:47:53 PM
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
Giới thiệu HVTT Hội Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 26/9/2023 | 3:47:22 PM
Ngày 19/08/2023, Chủ tịch Hội ĐLVN đã ký Quyết định số 09/QD-HĐL công nhận Công ty cổ phần DNP HAWACO là hội viên tập thể của Hội ĐLVN. Chuyên mục giới thiệu chức...
Các chương trình tư vấn, đào tạo về đo lường của Hội Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 3/3/2023 | 10:12:26 AM
Giới thiệu nội dung và phương thức tổ chức các chương trình tư vấn và đào tạo về đo lường của Hội Đo lường Việt Nam
Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi hội đo lường cơ sở
Cập nhật: 23/2/2023 | 5:26:04 PM
Giới thiệu nội dung văn bản "Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi hội đo lường cơ sở" do Hội Đo lường Việt Nam ban hành phục vụ cho việc tổ chức, thành lập các...
Hướng dẫn tổ chức Chi hội đo lường cơ sở
Cập nhật: 23/2/2023 | 3:42:58 PM
Giới thiệu văn bản Hướng dẫn tổ chức Chi hội đo lường cơ sở do Hội đo lường Việt Nam ban hành phục vụ cho việc tổ chức, thành lập các Chi hội đo lường cơ sở thuộc...
Thông báo về Giải thưởng khoa học - công nghệ đo lường Hội Đo lường Việt Nam 2020
Cập nhật: 29/4/2020 | 4:54:10 PM
Hội Đo lường Việt Nam phối hợp với Viện Đo lường Việt Nam tổ chức Giải thưởng Khoa học Công nghệ Đo lường Việt Nam nhằm khuyến khích, phát triển tài năng và...
Thông báo số 3 Hội nghị KHKT Đo lường toàn quốc lần thứ VII
Cập nhật: 29/4/2020 | 4:14:04 PM
Thông báo về thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị KHKT Đo lường toàn quốc lần thứ VII do ảnh hưởng của Covid-19
Hội nghị Ban chấp hành Hội Đo lường Việt Nam 1/2019
Cập nhật: 28/1/2019 | 3:51:09 PM
Ngày 18/01/2019 Ban CH Hội ĐL VN đã tiến hành hội nghị thường kỳ tại Hà Nội. Hội nghị đã nghe báo coá về tình hình hoạt động của Hội năm 2018 và quyết định các chủ...
Hoạt động của Hội Đo lường Việt Nam 2017 và nhiệm vụ năm 2018
Cập nhật: 8/2/2018 | 6:19:21 AM
Tại hội nghi Ban chấp hành Hội đo lường Việt Nam lần ba nhiệm kỳ IV ngày 19/01/2018 tại Hà Nội, PCT, Tổng thư ký Hội TS Trần Quang Uy đã trình bày bản báo cáo tóm...
Giới thiệu HVTT Hội ĐLVN : Chi cục TCĐLCL Phú Thọ
Cập nhật: 21/4/2017 | 12:52:53 PM
Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quá trình thành lập, cơ cấu tổ chức, hoạt động và thành tựu của Chi cục TCĐLCL tỉnh Phú Thọ.
Giới thiệu HVTT Hội ĐLVN : Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cập nhật: 22/3/2017 | 10:05:43 PM
Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quá trình thành lập, hoạt động và thành tựu của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TC ĐL CL thuộc Tổng cục TC ĐL CL.
Giới thiệu HVTT Hội ĐLVN : Trung tâm mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường
Cập nhật: 21/3/2017 | 5:52:06 PM
Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức; quá trình thành lập, hoạt động và thành tựu của Trung tâm mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường thuộc Trung...
Giới thiệu HVTT Hội ĐLVN : Điện lực Đà Nẵng
Cập nhật: 20/3/2017 | 1:01:52 PM
Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; quá trình thành lập, hoạt động và thành tựu của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI