Cập nhật: 9/1/2016 | 2:12:47 PM
Trong báo cáo này chúng tôi trình bày nghiên cứu phân tích thiết kế và các tính toán khởi đầu cho việc thiết kế cân so sánh một mức hoạt động dựa trên load cell...
Nghiên cứu chế tạo máy đo điểm sương của khí Nitơ
Cập nhật: 9/1/2016 | 2:11:56 PM
Tóm tắt: Để đáp ứng chủ trương làm chủ về trang thiết bị công nghệ trong nghiên cứu, sản xuất khí tài quân sự. Nhóm nghiên cứu của Viện Công nghệ, Tổng cục Công...
Cập nhật: 9/1/2016 | 2:11:12 PM
Hệ thống dẫn đường quán tính (INS) là hệ thống dẫn đường độc lập, cung cấp thông tin về vị trí, trạng thái vật thể từ chính thông tin chuyển động nội tại của nó
Cập nhật: 9/1/2016 | 2:10:37 PM
Nội dung của bài báo này trình bày về thiết kế một mạch đo điện dung của tụ điện thông qua tính toán thời gian phóng nạp
Cập nhật: 9/1/2016 | 12:02:50 AM
Trong các năm qua tại phòng Chuẩn Quang học, Trung tâm Đo lường đã nghiên cứu xây dựng được một loạt các phương pháp đo xác định độ lệch song song các trục quang...

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI