NGÀY ĐO LƯỜNG THẾ GIỚI 2020

Cập nhật: 9/4/2020 | 2:22:50 PM  

Thông tin về Ngày đo lường thế giới 2020

NGÀY ĐO LƯỜNG THẾ GIỚI

20 – 05 – 2020

 

Chủ đề Ngày Đo lường Thế giới 2020 là “Đo lường đối với thương mại toàn cầu -  Measurements for global trade”. Chủ đề này được lựa chọn để đề cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của đo lường trong việc tạo ra điều kiện thuận lợi cho thương mại toàn cầu công bằng, minh bạch, trong việc đảm bảo cho sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định, và đáp ứng những mong mỏi của người tiêu dùng về chất lượng.

Thực vậy, đo lường học, khoa học về phép đo, còn rộng lớn hơn nhiều, đóng vai trò trung tâm trong phát minh và đổi mới khoa học, trong sản xuất công nghiệp, thương mại quốc tế, trong cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường toàn cầu. 

Ngày Đo lường Thế giới là để kỷ niệm hàng năm việc ký kết Công ước Mét ngày 20 tháng 5 năm 1875 của đại diện mười bảy quốc gia tiên tiến nhất châu Âu thời điểm ấy. Công ước Mét đã thiết lập cơ sở cho sự phối hợp toàn cầu về khoa học đo lường, cho việc ứng dụng nó trong công nghiệp, thương mại và xã hội. Mục đích ban đầu của Công ước Mét – thống nhất đo lường trên phạm vi thế giới – vẫn còn nguyên tầm quan trọng thời sự như đã từng có từ năm 1875.

Viện Cân Đo Quốc tế - BIPM và Tổ chức Đo lường pháp định Quốc tế - OIML cùng phối hợp thực hiện dự án Ngày Đo lường Thế giới. BIPM và OIML hy vọng tất cả các nước cùng với cơ quan đo lường quốc gia của mình nhiệt tình hưởng ứng và tham gia vào sự kiện đo lường thế giới hàng năm này !             

  

 

                                                                                Nguồn : The WMD Team   

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI