Họp Ban chấp hành Hội ĐL Việt Nam

Cập nhật: 9/1/2018 | 10:32:24 AM  

Ban CH Hội Đo lường Việt Nam sẽ họp vào ngày 19/01/2018 tại Hà Nội kết hợp dự Hội thảo kỷ niệm Nhày Đo lường Việt Nam 2018

Dưới đây là nội dung giấy mời gửi các uỷ viên Ban chấp hành Hội ĐLVN

                              Kính gửi : Ông/Bà:..........................................................

                       Uỷ viên Ban chấp hành Hội Đo lường Vệit Nam, nhiệm kỳ 4 (2016-2020)

Nhằm tổng kết công tác hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội, Hội Đo lường Việt Nam trân trọng kính mời Ông/Bà tới dự cuộc họp BCH Hội và tham dự các hoạt động liên quan với các nội dung sau : 

          1. Thời gian : Ngày 19/01/2018 (thứ sáu)

          2. Địa điể: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

          3. Nội dung :

* 8 h 15 đến 9 h 15 sáng ngày 19/01/2018 : Họp BCH Hội Đo lường Việt Nam tại Phòng 101, nhà A, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

* 9 h15 đến 12 h 00 sáng ngày 19/01/2018 : Hội thảo về đo lường và kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam (20-01) tại Phòng 103, nhà A, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấlượng.

(Chương trình Hội thảo và Lễ kỷ niệm xem trong Giấy mời có gửi kèm theo)

         4. Đăng ký : Để tạo điều kiện tốt cho công tác tổ chức, đề nghị các Ông/Bà vui lòng đăng ký tham dự Hội thảo và Lễ kỷ niệm theo địa chỉ ghi trong Giấy mời; đăng ký dự Họp BCH Hội Đo lường Việt Nam theo địa chỉ :

n phòng Hội Đo lường Việt Nam

Tel/Fax : 024.7564261 Email : hoidoluong@gmail.com hoặc thaodqvmi@gmail.com

           Thông tin về Họp BCH xin liên hệ với ông Thao, điện thoại : 0912-214-669.

                                                 

                      Trân trọng.

                       

                      CHỦ TỊCH

 

                                                                                        HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

(Nguồn tin: BBT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI