Thông điệp của Giám đốc BIPM và Giám đốc BIML 2018

Cập nhật: 8/3/2018 | 2:13:01 PM  

Trình bày thông điệp của Giám đốc Viện cân đo quốc tế BIPM và của Giám đốc Văn pòng đo lường pháp định quốc tế BIML về Ngày đo lường thế giới 2018

Thông điệp của Giám đốc BIML Stephen Patoray

Ngày ĐLTG 2018

 

Phát triển các hằng số của Hệ đơn vị quốc tế

Chủ đề được lựa chọn cho Ngày Đo lường Thế giới 2018 là Phát triển các hằng số của Hệ đơn vị quốc tế. Sự phát triển này là điểm cao nhất của công việc nhiều năm do một số lớn các nhà khoa học đo lường tận tuỵ để xác định phương pháp tốt nhất định nghĩa lại một số đơn vị cơ bản SI. Việc sửa đổi này sẽ không ảnh hưởng trực tiếp tới đo lường pháp định, vì những người sử dụng sẽ vẫn có thể nhận được liên kết chuẩn tới các đơn vị SI sửa đổi từ cùng các nguồn hiện đang sử dụng. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là sẽ có một sự thay đổi về cách chúng ta định nghĩa các đơn vị đo nào đó,  và trong một số trường hợp, cách mà liên kết chuẩn cuối cùng có thể được thiết lập.     

SI sửa đổi sẽ hoàn toàn dựa trên các hằng số tự nhiên. Trong khi điều này có thể xem là một thay đổi lớn , có một thực tế đã sảy ra một số lần trong quá khứ gần đây, khi cả giây (1967/68) và mét (1983) đã được định nghĩa lại từ dựa vào chuyển động và kích thước của quả đất sang dựa vào các hằng số nguyên tử và điện từ .

Sự quan trọng trong trường hợp này là các khái niệm đã quá quen thuộc với chúng ta ở nhà trường và chúng đã được tạo thành đá cho tới nay, giờ có thể thay đổi. Nguyên mẫu platin – idiri (Pt-Ir) được bảo quản trong ba quả chuông tại một căn hầm gần Paris, sẽ trở thành một phần nghỉ hưu sau 137 năm phục vụ.

Chắc chắn là điều này đánh dấu sự kết thúc một kỷ nguyên. SI được khởi đầu như là một hệ MKS với các chuẩn theo kích thước con người dựa trên cái mà thời gian đõ được xem là bất biến của tự nhiên : sự quay của quả đất, kích thước của nó, và một quả cân đầu tiên được dẫn xuất ra từ một lượng nước nhất định (sau này thống nhất là một lượng Pt-Ir cụ thể). Các phép đo tốt hơn đã chứng tỏ theo thời gian thực tế là các bất biến đã không bất biến như nghĩ trước đây; sự thực, là cùng với tiến bộ về công nghệ được áp dụng cho các phép đo đã cho phép dần dần thể hiện các đơn vị chính xác hơn nhiều, đó là nguyên nhân chính của sự thay đổi. Giờ đây cuối cùng các chuẩn nguyên thuỷ đó được thay thế bằng định nghĩa dựa trên các hằng số cơ bản của tự nhiên.   

Mặc dù ‘Le Grand K’ là sự nổi tiếng nhất của các vật mẫu SI, các thay đổi cũng sẽ đến với các đơn vị khác. Kelvin không còn phụ thuộc vào một tính chất của nước, ampe sẽ không còn dựa vào một định nghĩa rất khó khăn để thực hiện, và mol sẽ chuyển sang một định nghía thực tế hơn. Thêm vào đó, các định nghĩa sửa đổi của kilôgam, ampe, kelvin và mol sẽ có ảnh hưởng đến định nghĩa của giây, mét và candela.

Như là người đầu tiên được phát biểu/trình bày/tuyên bố chúng tôi không chờ đợi/hy vọng có sự ảnh hưởng đến đo lường pháp định, nhưn nó là một thay đổi quan trọng trong xuy nghĩ và các phương pháp của tất cả chúng ta những người đã làm việc với những đơn vị này trong nhiều năm.

Chúng tôi mời các bạn dành một ít thời gian để xem lại nhiều tài liệu có trên website của BIPM về chủ đề này. Chúng tôi cũng hy vọng các bạn lại nồng nhiệt kỷ niệm Ngày Đo lường Thế giới năm nay với chúng tôi và ghi nhận một lần nữa rằng đo lường đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của đời sống hàng ngày của chúng ta ./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Thông điệp của Giám đốc BIPM Martin Milton  

Ngày ĐLTG 2018

 

Sử dụng các quy luật của tự nhiên để tạo nên

các quy luật của đo lường

 

Hệ đơn vị quốc tế (SI) là tập hợp các đơn vị được chấp nhận cho mọi ứng dụng đo lường trên phạm vi thế giới. Gần 60 năm qua, kể từ khi SI ra đời, các cải tiến SI đã được đưa ra vào bất cứ lúc nào có thể khai thác các ưu việt trong công nghệ đo lường để giải quyết các yêu cầu mới.  

Hội nghị cân đo toàn thể CGPM vào tháng 11/2018 được chờ đợi là sẽ thoả thuận về một thay đổi quan trọng nhất của SI dựa trên cơ sở một tập hợp các định nghĩa gắn liền với những định luật vật lý. Sự thay đổi lịch sử này hướng tới việc sử dụng các định luật của tự nhiên trong những định nghĩa sẽ loại trừ sự liên kết cuối cùng giữa SI và các định nghĩa dựa vào vật mẫu vật lý. Theo sự sửa đổi, kilôgam sẽ được liên kết với giá trị chính xác của hằng số Plank thay vì Chuẩn gốc quốc tế của kilôgam như phê duyệt của CGPM lần thứ 1 năm 1889. 

Trải qua hơn 200 năm, hoài bão chung về “hệ mét” đã tạo ra tính phổ quát tiếp cận tới cơ sở hài hoà cho các phép đo trên toàn thế giới. Các định nghĩa hy vọng là sẽ được thoả thuận vào tháng 11/2018 tới sẽ là một bước tiến xa hơn nữa tới mục đích này. Chúng dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của những phương pháp đo mới sử dụng hiện tượng lượng tử làm nền tảng cho các chuẩn. Đã có sự quan tâm  lớn lao để đảm bảo cho những định nghĩa mới này sẽ tương thích với các định nghĩa hiện hành tại thời điểm sự thay đổi được thực hiện. Các thay đổi sẽ là không thể nhận thấy đối với tất cả nhưng đòi hỏi những người sử dụng nhiều cố gắng nhất.    

Trong khi cung cấp một mức độ cần thiết về tính liên tục cho những người sử dụng hiện hành, các thay đổi có lợi thế về khả năng bao quát được những cải tiến tương lai trong các phương pháp đo đáp ứng nhu cầu của người sử dụng tương lai vì chúng dựa vững chắc vào các định luật vật lý. Những định nghĩa mới sẽ sử dụng “các quy luật của tự nhiên để tạo nên các quy luật của đo lường” liên kết các phép đo thang nguyên tử và lượng tử với các phép đo ở mức vĩ mô.   

Do các tiến bộ về khoa học và công nghệ, đòi hỏi đối với các phép đo làm cơ sở cho dịch vụ và sản phẩm mới sẽ tăng lên. Đo lường học là một nhánh động của khoa học và các bước được BIPM và cộng đồng khoa học đo lường mở rộng tiến hành / đưa ra để thúc đẩy SI trong năm 2018 sẽ làm cơ sở cho những yêu cầu này và đáp ứng những nhu cầu này trong nhiều năm tới. /.

 

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI