TIẾN TỚI KỶ NIỆM NGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM 20 - 01 - 2019

Cập nhật: 21/12/2018 | 11:20:19 AM  

Thông tin về kế hoạch và các hoạt động kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam 20 - 01 - 2019

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆMNGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

 20 - 01 - 2019

 

     Hội Đo lường Việt Nam đã phối hợp cùng Vụ Đo lường và Viện Đo lường Việt Nam trao đổi thống nhất báo cáo Bộ Khoa học & Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kế hoạch tiến tới kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20 – 01 – 2019. Theo đó các hoạt động kỷ niệm sẽ được tiến hành tại Hà Nội vào ngày 18 – 01 – 2019, gồm :

 

     1. Hội nghị Ban chấp hành Hội Đo lường Việt Nam kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 2019, tổng kết các hoạt động và quyết định phương hướng, nhiệm vụ của Hội năm 2019.

 

     2. Hội thảo : “Hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”. Dự kiến sẽ có các báo cáo tham luận sau :

     - Báo cáo dẫn đề của Viện Đo lường Việt Nam;

     - Tham luận của Bộ Công thương;

     - Tham luận của Bộ Tài nguyên & Môi trường;

     - Hai tham luận của các địa phương;

     - Hai tham luận của các doanh nghiệp.

 

     3. Lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 2019. Chương trình, nội dung dự kiến như sau :

     - Diễn văn kỷ niệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

     - Phát biểu của Bộ Khoa học & Công nghệ;

     - Phát biểu của Hội Đo lường Việt Nam;

     - Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đo lường Việt Nam”.

 

 

                                                                                                               ------------------------

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI