Giới thiệu hội viên tập thể Hội Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 20/3/2017 | 11:00:12 AM
Giới thiệu cơ cấu tổ chức, quá trình thành lập, hoạt động và thành tựu của Công ty TNHH thiết bị đo lường và kiểm nghiệm - MTC
Ban Chấp hành Hội Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 22/2/2017 | 10:18:54 PM
Danh sách Ban chấp hành Hội Đo lường Việt Nam nhiệm kỳ IV (2016 - 2020)
Điều lệ (sửa đổi, bổ xung) Hội Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 19/4/2016 | 11:07:46 PM
Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ xung) Hội Đo lường Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2016 - 2020) của Hội thông qua.
Nghị quyết đại hội toàn thể Hội đo lường Việt Nam nhiệm kỳ IV
Cập nhật: 25/1/2016 | 10:43:14 AM
Được sự đồng ý của Bộ Nội vụ, ngày 20 tháng 1 năm 2016 Hội đo lường Việt Nam tiến hành Đại hội toàn thể nhiệm kỳ IV(2016-2021).
Tiến tới đại hội IV của Hội Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 12/1/2016 | 1:38:34 PM
Theo quy định của Điều lệ Hội, đến tháng 12/2015 là kết thúc nhiệm kỳ III Hội Đo lường Việt Nam. Ban CHTW Hội đã quyết định tiến hành đại hội nhiệm kỳ IV Hội Đo...
Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV
Cập nhật: 13/1/2016 | 12:12:51 AM
Phần này xin trích đăng: "Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV"

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI