Nghiên cứu chế tạo máy đo điểm sương của khí Nitơ

Cập nhật: 9/1/2016 | 2:11:56 PM  

Tóm tắt: Để đáp ứng chủ trương làm chủ về trang thiết bị công nghệ trong nghiên cứu, sản xuất khí tài quân sự. Nhóm nghiên cứu của Viện Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thành công máy đo điểm sương để kiểm tra chất lượng khí ni tơ đảm bảo cho khí tài quân sự với dải đo từ -95oC đến -20oC, có độ chính xác ±2oC

Trong một số khí tài quân sự có sử dụng khí ni tơ (N2). Chất lượng của ni tơ trước khi được nạp vào các khí tài phải được kiểm tra bằng máy đo điểm sương. Tuy nhiên, do yêu cầu chất lượng của ni tơ sử dụng trong các khí tài có độ tinh khiết cao hơn ni tơ sử dụng trong công nghiệp. Do đó, máy đo điểm sương của nitơ sử dụng trong khí tài quân sự yêu cầu có độ chính xác cao, dải đo rộng hơn đối với máy đo điểm sương sử dụng trong công nghiệp.

Máy đo điểm sương cũng giống như các phương tiện đo lường khác, là cần phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn thường xuyên định kỳ bằng các mẫu chuẩn tại các cơ sở có chức năng kiểm định, hiệu chuẩn. Tuy nhiên, hiện nay trong nước chưa có cơ sở nào có đủ điều kiện để kiểm định hiệu chuẩn máy đo điểm sương sử dụng trong quân sự. Để kiểm định các máy đo điểm sương trong quân sự hiện nay phải gửi sang nước ngoài (Anh, Nga).

Để khắc phục điều kiện trong nước chưa có mẫu chuẩn kiểm định các máy đo điểm sương, Nhóm nghiên cứu của Phòng Công nghệ Tên lửa - Viện Công nghệ - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã nghiên cứu chế tạo thử nghiệm máy đo điểm sương với đầu cảm biến được sản xuất bởi hãng α-alpha của Anh.

Độ chính xác của máy này có thể được kiểm tra thông qua phương tiện đo dòng điện (ampe kế có độ chính xác cao), mà không cần khí mẫu chuẩn

Toàn văn bài viết "Nghiên cứu chế tạo máy đo điểm sương của khí Nitơ" xin xem tại file đính kèm dưới đây

(Tải file đính kèm: )

(Nguồn tin: TS. Bùi Xuân Chiến - Viện Công nghệ - BQP)

Thảo luận

Nội dung

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI