So sánh song phương giá trị điện áp chuẩn 1.018 v và 10 v giữa Viện ĐL Việt Nam và Viện ĐL Hàn Quốc

Cập nhật: 9/1/2016 | 2:13:57 PM  

Tóm tắt: Bài báo này trình bày kết quả so sánh song phương chuẩn điện áp một chiều giữa Viện Đo lường Hàn Quốc (KRISS) và Viện Đo lường Việt Nam (VMI) được tiến hành từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8 năm 2012. Việc so sánh được thực hiện ở mức điện áp 10 V và 1.018 V bằng cách tiến hành đo các giá trị trên của hai chuẩn điện áp Zener tại cả hai phòng thí nghiệm KRISS và VMI.

I. MỤC ĐÍCH
Chương trình so sánh này (so sánh song phương) được thừa nhận thuộc khuôn khổ các so sánh chủ đạo (Key Comparison - KC) của Tổ chức đo lường khu vực Châu Á – Thái bình dương (APMP-RMO) và kết quả của so sánh song phương này được liên kết tới Chương trình so sánh vòng chuẩn điện áp Zener của Viện Cân Đo Quốc tế - BIPM mã hiệu BIPM.EM-K11 và đã được công bố trên cơ sở dữ liệu của trang web BIPM.

Đây cũng là một bằng chứng quan trọng khẳng định tính đúng đắn trong việc duy trì chuẩn đo lường quốc gia về điện áp một chiều và hệ thống dẫn xuất chuẩn điện áp một chiều của Việt Nam trong việc tham gia MRA. 

II. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ, CHUẨN SO SÁNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
Viện Đo lường Hàn Quốc (KRISS) là đơn vị chủ trì chương trình so sánh (Pilot). KRISS và VMI đã cùng nhau xây dựng chương trình, thủ tục, chuẩn bị trang thiết bị và các điều kiện kỹ thuật, thống nhất trao đổi về phương pháp đo và các điều kiện tài chính để thực hiện.

Chuẩn so sánh là chuẩn điện áp Zener Fluke 732B. Hai chuẩn điện áp Zener được cung cấp bởi KRISS (TZS-K) và VMI (TZS-V) được xách tay cẩn thận bởi nhân viên của VMI để giảm thiểu thời gian vận chuyển và các ảnh hưởng về sự thay đổi điều kiện môi trường trong quá trình vận chuyển giữa hai Phòng thí nghiệm PTN (của hai Viện Đo lường). Các hệ số ảnh hưởng nhiệt độ và hệ số ảnh hưởng áp suất được xác định bằng việc sử dụng chuẩn điện áp Josephson của KRISS trong khoảng thời gian từ 21 tháng 5 đến 27 tháng 6 năm 2012 trước khi tiến hành phép đo so sánh đầu tiên...

Toàn văn bài viết "So sánh song phương giá trị điện áp chuẩn 1.018v và 10v giữa Viện Đo lường Việt Nam và Viện Đo lường Hàn Quốc" xin xem tại file đính kèm dưới đây

(Tải file đính kèm: )

(Nguồn tin: Phạm Hồng Minh, Phùng Kiều Linh - VMI)

Thảo luận

Nội dung

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI