Giới thiệu HVTT Hội ĐLVN : Điện lực Đà Nẵng

Cập nhật: 20/3/2017 | 1:01:52 PM  

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; quá trình thành lập, hoạt động và thành tựu của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

GIỚI THIỆU HỘI VIÊN TẬP THỂ HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG

 

I. Thông tin cơ bản

- Tên công ty : Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

- Địa chỉ : 35 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại : 0511.222.0501 – 2220.0511. Fax: 0511.222.0521

- Địa chỉ trang tin điện tử tiếng Việt : www.dnp.com.vn

  Địa chỉ trang tin điện tử tiếng Anh : www.en.dnp.com.vn

- Ngày, tháng, năm thành lập : 28/12/1976

II. Lĩnh vực hoạt động

-       Sản xuất và kinh doanh điện năng.

-       Gia công cơ khí. Sửa chữa máy móc, thiết bị. Sản xuất các cấu kiện kim loại.

-       Xây dựng, cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 110kV.

-       Sửa chữa, đại tu thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV.

-       Tư vấn đầu tư xây dựng công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV bao gồm: lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, khảo sát xây dựng, thiết kế, giám sát thi công.

-       Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV.

-       Xuất nhập khẩu, bán buôn vật tư, thiết bị lưới điện và công nghệ thông tin.

-       Tổ chức triển khai thực hiện các dự án công nghệ thông tin.

-       Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện.

-       Đầu tư các công trình nguồn điện, lưới điện.

III. Quá trình thành lập và phát triển

 

Được thành lập sau ngày miền Nam giải phóng trên cơ sở tiếp quản các nhà máy Diezel và hệ thống lưới điện của Công ty SIPEA và CVĐ để lại với tên gọi đầu tiên là Sở Quản lý và Phân phối điện Quảng Nam - Đà Nẵng. Đến tháng 5-1981, đổi thành Sở Điện lực Quảng Nam - Đà Nẵng. Sau đó vào năm 1996 khi ngành Điện chuyển sang hạch toán kinh doanh, bàn giao chức năng quản lý Nhà nước về điện cho các Sở Công nghiệp, Sở Điện lực được đổi tên thành Điện lực Quảng Nam - Đà Nẵng. Ngày 01-4-1997, sau khi Quảng Nam - Đà Nẵng được chia tách thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, Điện lực Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách thành Điện lực Quảng Nam và Điện lực Đà Nẵng. Ngày 16-6-2006, để đáp ứng yêu cầu phát triển, Điện lực Đà Nẵng được Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định chuyển thành Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

Quy mô tổ chức hiện nay : Công ty có 24 đơn vị trực thuộc, bao gồm: 05 Điện lực, 03 Đội, 01 Xí nghiệp, 15 Phòng, Ban nghiệp vụ.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng luôn kiên định với mục tiêu: phấn đấu bền bỉ để từng bước xác lập và giữ vững vai trò Công nghiệp Điện lực đều đi trước một bước trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây và thành phố Đà Nẵng hiện nay.

IV. Chính sách chất lượng

1. Đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho khách hàng theo cam kết và các quy định hiện hành.

2. Nỗ lực đáp ứng yêu cầu khách hàng kịp thời, chính xác, hiệu quả và tin cậy.

3. Phát huy, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; không ngừng nâng cao năng lực, nhận thức của cán bộ công nhân viên; xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại.

4. Cải tiến có hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 đáp ứng yêu cầu quản lý và sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

V. Hoạt động và thành tựu đạt được

Những năm qua, Công ty Điện lực Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ được giao với nhiều khó khăn, thách thức như: khối lượng công việc tăng đột biến do cải tạo, di dời các công trình điện để phục vụ chỉnh trang đô thị, quy hoạch phát triển thành phố Đà Nẵng; hậu quả nặng nề do các cơn bão ảnh hưởng công tác quản lý vận hành và cung cấp điện. Song, cùng với sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo và nhân dân thành phố Đà Nẵng, sự chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn, Tổng Công ty đã tạo điều kiện để Công ty Điện lực Đà Nẵng phấn đấu vượt qua khó khăn, qua đó hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, đạt được những mục tiêu cơ bản đề ra, đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Đà Nẵng. Với những cố gắng, nỗ lực trong những năm qua, Công ty Điện lực Đà Nẵng vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý:

- Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2010.

- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2005.

- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1995.

- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1989.

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1985, 1997.

Cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Bộ Công thương, ngành Điện …./.

                                                                                                                                              Nguồn : Ban BT   

 

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI