ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ V HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 14/11/2022 | 8:55:47 PM
Đại hội nhiệm kỳ V Hội Đo lường Việt Nam sẽ được tiến hành vào ngày 02/12/2022 tại Hà Nội.
Lễ tôn vinh trí thức khoa học - công nghệ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam 2022
Cập nhật: 15/6/2022 | 1:59:33 PM
Ngày 21-5, tại Hà Nội, Lễ tôn vinh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Chủ tịch nước...
Kỷ niệm Ngày đo lường thế giới 20 - 05 - 2022
Cập nhật: 24/5/2022 | 12:45:58 PM
Tổng cục TCĐLCL đã phối hợp cùng Hội Đo lường Việt Nam tổ chức kỷ niêm Ngày đo lường thế giới 2022 với Hội thảo "Đo lường trong kỷ nguyên số" tại Hà Nội ngày 20...
Thông điệp của Giám đốc BIPM và BIML về Ngày đo lường thế giới 2022
Cập nhật: 6/4/2022 | 10:29:02 AM
Thông điệp của Giám đốc BIPM và Giám đốc BIML về chủ đề của Ngày đo lường thế giới 20 - 05 - 2022 "Đo lường trong kỷ nguyên số"
Ngày đo lường thế giới 2022
Cập nhật: 10/3/2022 | 5:24:39 PM
Chủ đề của Ngày đo lường thế giới 2022 là "Đo lường trong Kỷ nguyên số"
NGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM 2022
Cập nhật: 10/1/2022 | 1:12:23 AM
Thông tin về lịch sử Ngày Đo lường Việt Nam và về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Đo lường Viêt Nam năm 2022.
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐO LƯỜNG PHÁP ĐỊNH
Cập nhật: 23/8/2021 | 3:37:50 PM
Giới thiệu bài báo về chuyển đổi số trong đo lường pháp định của Florian Thiel là Head of the PTB Department Metrological Information Technology và là Convener of...
ĐO LƯỜNG TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG COVID-19
Cập nhật: 17/8/2021 | 8:44:37 PM
Thông tin về hoạt động của các Viện đo lường quốc gia - NMIs là thành viên của Công ước Mét trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.
Tiến tới Đại hội nhiệm kỳ V Hội Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 28/4/2021 | 1:08:42 PM
Theo quy định của Điều lệ Hội Đo lường Việt Nam, Ban chấp hành nhiệm kỳ IV (2016 - 2021) đã triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ V (2021 - 2025)...
Thông điệp của Giám đốc BIPM và Giám đốc BIML Ngày đo lường thế giới 2021
Cập nhật: 6/3/2021 | 6:27:10 AM
Thông tin về Thông điệp của Giám đốc BIPM và Giám đốc BIML Ngày đo lường thế giới 2021
Ngày đo lường thế giới 2021
Cập nhật: 6/3/2021 | 5:58:06 AM
Thông tin về chủ đề của Ngày đo lường thế giới 20 - 05 - 2021
Hội thảo và lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20 - 01 - 2021
Cập nhật: 18/1/2021 | 10:11:25 AM
Ngáy 15/01/2021, tại Hà Nội, Hội Đo lường Việt Nam đã phỗi hợp với Tổng cục TC ĐL CL tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực đo lường để triển khai Đề án 996/QĐ-TTg”...
Tiến tới kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam 20 - 01 - 2021
Cập nhật: 16/12/2020 | 11:30:02 AM
Hội thảo "Nâng cao năng lực đo lường để thực hiện đề án 996/QĐ-TTg" và lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam năm 2021 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 15/01/2021...
Khai mạc Hội nghị Khoa học Kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VII
Cập nhật: 13/11/2020 | 12:52:46 PM
Hội nghị Khoa học Kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VII đã được tiến hành ngày 17/10/2020 tại trụ sở Viện Đo lường Việt Nam, Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ban tổ...
Thông báo số 4 Hội nghị KHKT Đo lường toàn quốc lần thứ VII
Cập nhật: 26/6/2020 | 2:43:51 PM
Thông tin về thời gian và địa điểm tiến hành Hội nghị khoa học - kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VII

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI