Lễ kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam 2018
Cập nhật: 1/2/2018 | 3:26:35 PM
Được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN), ngày 19/01/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục TCĐLCL) đã phối hợp với Hội Đo lường...
Họp Ban chấp hành Hội ĐL Việt Nam
Cập nhật: 9/1/2018 | 10:32:24 AM
Ban CH Hội Đo lường Việt Nam sẽ họp vào ngày 19/01/2018 tại Hà Nội kết hợp dự Hội thảo kỷ niệm Nhày Đo lường Việt Nam 2018
Chuẩn bị kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20 - 01 - 2018
Cập nhật: 8/12/2017 | 9:45:31 AM
Ngày 06/11/2017 Ban thường trực Hội Đo lường Việt Nam đã họp bàn chuẩn bị kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 2018.
Vinh danh 53 trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu Hội ngành toàn quốc Liên Hiệp Hội
Cập nhật: 27/10/2017 | 6:59:34 PM
Sáng ngày 27/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tôn vinh Trí thức KH&CN tiêu biểu Hội ngành toàn quốc do Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên Hiệp hội...
Hội thảo
Cập nhật: 20/5/2017 | 1:59:19 PM
Tường thuật Hội thảo "Đo lường phục vụ an toàn và tin cậy trong giao thông vận tải" kỷ niệm Ngày ĐL TG được tiến hành ngày 19 - 5 - 2017 tại Hà Nội.
Hội thảo kỷ niệm Ngày Đo lường Thế giới 20/ 5/ 2017
Cập nhật: 9/5/2017 | 3:40:19 PM
Thông báo Giấy mời dự hội thảo "Đo lường phục vụ an toàn và tin cậy trong giao thông vận tải"
Hội thảo kỷ niệm Ngày Đo lường Thế giới 2017
Cập nhật: 20/3/2017 | 3:50:33 PM
Hội Đo lường Việt Nam tổ chức hội thảo "Đo lường phục vụ an toàn và tin cậy trong giao thông vận tải" để kỷ niệm Ngày Đo lường Thế giới 20 - 05 - 2017.
Thông điệp của Giám đốc BIML nhân Ngày Đo lường Thế giới 2017
Cập nhật: 13/3/2017 | 11:04:05 AM
Thông điệp trình bày về vai trò và tầm quan trọng của đo lường pháp định đối với sự vận chuyển an toàn và tin cậy.
Thông điệp của Giám đốc BIPM nhân Ngày Đo lường Thế giới 2017
Cập nhật: 13/3/2017 | 10:55:29 AM
Thông điệp trình bày về vai trò quan trọng của đo lường đối với sự vận chuyển an toàn và tin cậy.
Ngày Đo lường Thế giới 2017
Cập nhật: 13/3/2017 | 9:19:02 AM
Thông tin về Ngày Đo lường Thế giới 20 - 05 - 2017
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Cập nhật: 8/2/2017 | 6:45:50 PM
Ngày 12/01/2017 tại T.ph Cao Bằng, Ban chấp hành Hội Đo lường Việt Nam nhiệm kỳ IV đã tiến hành hội nghị lần thứ 2 để tổng kết các hoạt động trong năm 2016 và quyết...
KỶ NIỆM NGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM 20 - 01 - 2017
Cập nhật: 8/2/2017 | 3:52:02 PM
Ngày 13/01/2017 tại thành phố Cao Bằng Hội Đo lường Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục TCĐLCL và Sở KHCN Cao Bằng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam năm 2...
Chúc mừng Chủ tịch danh dự của Hội
Cập nhật: 5/1/2017 | 12:50:19 AM
Nhân dịp tiến tới lễ kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam 2017 và tết Đinh Dậu sắp đến, Đoàn cán bộ Hội ĐL Việt Nam đã đến thăm chúc mừng Bác Lê Tâm Chủ tịch danh dự của...
Kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 2017
Cập nhật: 24/12/2016 | 1:04:48 PM
Thông báo chương trình kế hoạch kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 2017
Sắc lệnh 8/SL và Ngày Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 24/12/2016 | 9:17:44 AM
Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 8/SL (20/01/1950) được lấy làm Ngày Đo lường Việt Nam

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI