Viện Đo lường Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị APMP lần thứ 32 2016
Cập nhật: 13/12/2016 | 12:11:38 PM
Hội nghị toàn thể chương trình đo lường Châu Á – Thái Bình Dương (APMP) được tổ chức thường niên luân phiên giữa các nước thành viên. Hội nghị toàn thể APMP lần...
HỘI THẢO NHÂN NGÀY ĐO LƯỜNG THẾ GIỚI 20/5/2016
Cập nhật: 5/7/2016 | 10:48:52 AM
Ngày 20/5/2016, tại hội trường A - Viện Đo lường Việt Nam, Hội Đo lường Việt Nam đã phối hợp với Viện Đo lường Việt Nam tổ chức Hội thảo về đo lường nhân kỷ niệm...
Đại hội toàn thể Hội đo lường Việt Nam nhiệm kỳ IV (2016-2020)
Cập nhật: 25/1/2016 | 10:23:29 AM
Được sự đồng ý của Bộ Nội vụ, ngày 20/01/2016 tại Hà Nội, Hội đo lường Việt Nam (VINAMET) đã tiến hành Đại hội toàn thể Hội đo lường Việt Nam nhiệm kỳ IV để tổng...

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI