Giới thiệu HVTT Hội ĐLVN : Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cập nhật: 22/3/2017 | 10:05:43 PM  

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quá trình thành lập, hoạt động và thành tựu của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TC ĐL CL thuộc Tổng cục TC ĐL CL.

GIỚI THIỆU HỘI VIÊN TẬP THÊ HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 

1.  Thông tin chung

- Tên đơn vị : Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Địa chỉ : Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại : 04.38361407; Fax : 04.38361608

- Email : qtc@qtc.gov.vn

- Năm thành lập : 12/07/1994

 

2. Chức năng nhiệm vụ

* Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Nghiên cứu khoa học, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tư vấn lựa chọn và cung cấp thiết bị  trong lĩnh vực TC, ĐL, CL.

* Tư vấn về nghiệp vụ quản lý và kỹ thuật : Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; Đào tạo đội ngũ giảng viên và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn và qui chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm hang hoá.

* Tham gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ về nghiên cứu khoa học, đào tạo, tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực TC, ĐL, CL.

 

3. Lĩnh vực hoạt động chính

* Đào tạo về hiệu chuẩn các chuẩn và phương tiện đo lường, thử nghiệm dung trong công nghiệp thuộc các lĩnh vực đo : Độ dài, khối lượng, dung tích, lưu lượng, áp suất, lực, độ cứng, hoá lý, điện – điện từ và nhiệt.

* Đào tạo và cấp giấy chứng nhận kỹ thuật kiểm định viên đo lường các lĩnh vực : Độ dài, khối lượng, dung tích, lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, hoá lý, điện – điện từ và bức xạ.

* Đào tạo nghiệp vụ quản lý tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng :  

- Về tiêu chuẩn : Kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn hoá, tiêu chuẩn và các hoạt động có lien quan; Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; Tiêu chuẩn hoá công ty; Công bố và chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.

- Về chất lượng : Các hệ thống quản lý chất lượng; Phương pháp giải quyết các vấn đề chất lượng; Các công cụ quản lý chất lượng; Các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng.

* Các chương trình đào tạo về quản trị kinh doanh và kỹ năng quản lý : Quản trị kinh doanh và thị trường; Quản lý dịch vụ và quan hệ khách hang; Quản trị nguồn nhân lực; Quản lý sản xuất; Ngiên cứu thị trường và chiến lược kinh doanh; Xây dựng văn hoá doanh nghiệp; Thương hiệu và xây dựng thương hiệu; Hoạch định chiến lược; Kỹ năng trình bày; Kỹ năng bán hàng; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng quản lý thời gian; Đào tạo giảng viên TOT (Training on Trainer).

* Cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo đa ngành cho các tổ chức, doanh nghiệp : Hoạch định chiến lược kinh doanh; Điều tra thị trường, xây dựng dự án; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; Tư vấn xây dựng và triển khai các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế; Các hệ thống, công cụ cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng.

* Cung cấp các tài liệu về Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng ./.

                                              

                                                                                   

   

                                                                                                                                            Nguồn : Ban BT

 

 

(Nguồn tin: BanBT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI