Công tác quản lý đo lường trong hoạt động kinh doanh điện năng của tập đoàn điện lực Việt Nam

Cập nhật: 9/1/2016 | 2:16:08 PM  

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, với sự đóng góp mồ hôi, trí tuệ, thậm chí cả máu và nước mắt của các thế hệ những người làm nghề điện đã hun đúc nên ngành Điện lực cách mạng Việt Nam ngày hôm nay. Toàn thể cán bộ, công nhân viên của EVN đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, lập được nhiều thành tích lớn lao đáng tự hào, giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển nguồn và lưới điện

Trên cơ sở mục tiêu tại Quyết định 1670/QĐ-TTg phê duyệt đề án Phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam, ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông và tăng cường hệ thống giám sát, điều khiển tự động cho hệ thống điện, hệ thống đo đếm từ xa;  yêu cầu về đo đếm trong lộ trình phát triển Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 và tại Quyết định 6463/QĐ-BCT ngày 22/7/2014 của Bộ Công Thương. EVN đã xây dựng lộ trình và các mục tiêu cơ bản để từng bước hiện đại hóa và tự động hóa hệ thống đo đếm điện năng trong giai đoạn 2015-2020 và đến 2025 như sau:

- Triển khai hệ thống thu thập dữ liệu từ xa phục vụ vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh ( từ năm 2015-2017) lắp đặt công tơ điện tử cho các điểm đo ranh giới giao nhận điện của các TCTĐL, điểm đo ranh giới của các CTĐL thuộc các TCTĐL, các khách hàng lớn và xây dựng hệ thống cho Đơn vị thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện năng (MDMSP) theo Quy định thị trường do Bộ Công thương ban hành.

- Phục vụ công tác quản lý, điều hành hệ thống điện của EVN (2015-2017) thực hiện hoàn chỉnh hệ thống thu thập số liệu công tơ từ xa cho các TBA 500-220kV, tiếp tục trang bị và lắp đặt  hệ thống thu thập số liệu đo đếm cho 100% TBA 110 kV, các TBA trung gian, điểm đo tổng MBA của các TBA phân phối hạ thế 0,4kV

- Tăng năng suất lao động, tự động hóa việc ghi chỉ số công tơ

Toàn văn tham luận: "Công tác quản lý đo lường trong hoạt động kinh doanh điện năng của tập đoàn điện lực Việt Nam" xin xem tại file đính kèm dưới đây.

(Tải file đính kèm: )

(Nguồn tin: Tham luận của EVN)

Thảo luận

Nội dung

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI