Vai trò của đo lường trong điều khiển và tự động hóa qua ví dụ hệ thống phát điện sức gió

Cập nhật: 9/1/2016 | 2:15:16 PM  

Tóm tắt: Đo lường giữ vai trò quyết định đến công năng và chất lượng của các hệ thống điều khiển và tự động hóa. Báo cáo làm rõ và khẳng định điều này thông qua ví dụ minh họa là hệ thống PĐSG. Hệ thống PĐSG có thể sử dụng các loại máy phát điện khác nhau và được ĐK theo các nguyên lý rất khác nhau. Phần ĐK của cả hệ có cấu trúc phân làm ba tầng. Việc am hiểu không chỉ nguyên lý ĐK mà còn cả các yêu cầu về thiết bị ĐL tại mỗi tầng sẽ giúp ta có khả năng làm chủ công nghệ tại các dự án PĐSG trong nước, và hơn thế nữa, giúp ta khả năng tự phát triển hệ thống tại Việt Nam.

Mỗi một nhà khoa học hoạt động trên lĩnh vực ĐK & TĐH đều rất quen với hình ảnh sơ đồ cấu trúc đơn giản của một hệ thống ĐK tự động như hình dưới đây. Nhờ có thiết bị ĐL, giá trị đầu ra y(t) luôn được thu thập và phản hồi về so sánh với giá trị cần đạt w(t) (giá trị đặt, set points, references). Căn cứ trên kết quả so sánh ta sử dụng một thuật toán ĐK (control algorithm, được thiết kế căn cứ trên một hàm mục tiêu cụ thể) để đưa ra quyết định dưới dạng biến ĐK u(t) tác động tới đối tượng ĐK nhằm thay đổi giá trị đầu ra theo mục tiêu đã đặt ra một cách nhanh và chính xác. Để tác động có hiệu quả, ta cần tới sự hỗ trợ của năng lượng, đưa tới đối tượng ĐK qua thiết bị ĐK

Để khai thác năng lượng từ gió, có thể sử dụng các loại máy phát khác nhau IG, DFIG hoặc PMG trong hệ thống PĐSG, dẫn đến các cấu trúc ĐK khác nhau.

Toàn văn bài viết "Vai trò của đo lường trong điều khiển và tự động hóa qua ví dụ hệ thống phát điện sức gió" xin xem tại file đính kèm dưới đây.

(Tải file đính kèm: )

(Nguồn tin: HN KHKT ĐL TQ 6)

Thảo luận

Nội dung

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI