Lễ tôn vinh trí thức khoa học - công nghệ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam 2022

Cập nhật: 15/6/2022 | 1:59:33 PM  

Ngày 21-5, tại Hà Nội, Lễ tôn vinh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ trao tặng biểu trưng và Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

LỄ TÔN VINH TRÍ THỨC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM NĂM 2022

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, được sự nhất trí của Ban Tuyên giáo TW và Ban Thi đua - Khen thưởng TW, hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu đã được Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công trong thời gian qua, định kỳ 5 năm 02 lần, góp phần tích cực vào công tác vận động trí thức và thúc đẩy các phong trào sáng tạo KH&CN, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Đối với LHHVN, năm 2022 là lần thứ 4 tổ chức sự kiện có ý nghĩa quan trọng này. Quy chế xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu đã được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thêm trên cơ sở rút kinh nghiệm sau 03 lần tổ chức, được các hội thành viên, đơn vị trực thuộc LHHVN đồng tình và đánh giá cao.

Danh sách trí thức do Hội đồng bình xét, lựa chọn đã được công bố, đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của LHHVN (vusta.vn) trong thời gian 10 ngày, lấy ý kiến nhân dân trước khi quyết định công nhận danh hiệu Trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022.

Trong số 106 trí thức KH&CN tiêu biểu được vinh danh đợt này, có 50 trí thức do các LHH địa phương đề cử, 40 trí thức do các HNTQ đề cử; 16 trí thức do Hội đồng đề cử. Trong đó, 68 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ trở lên; 20 người có học vị thạc sĩ, 18 người là cử nhân và tương đương; 02 Anh hùng Lao động; 16 nữ, 90 nam. Tuổi bình quân là 63 tuổi, trong đó có 02 trí thức cao tuổi nhất là GS.TS.BS.Hoàng Bảo Châu, sinh năm 1929 (93 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam và GS.TS. Lê Xuân Tùng, sinh năm 1936 (86 tuổi), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; 01 trí thức nam trẻ tuổi nhất là ThS.Trần Văn Vũ, sinh năm 1979 (43 tuổi), Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Trà Vinh và 01 trí thức nữ trẻ tuổi nhất là GS.TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng, sinh năm 1981 (41 tuổi), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, đơn vị trực thuộc LHHVN. Cử nhân vật lý Dương Xuân Chung, UV thường vụ Ban CH Hội Đo lường Việt Nam, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển KH&CN đo lường cũng thuộc danh sách 106 trí thức được tôn vinh đợt này

Ngày 21-5, tại Hà Nội, Lễ tôn vinh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ trao tặng biểu trưng và Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Vusta là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của cả nước. Danh hiệu Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu không chỉ mang đến niềm tự hào đối với chính bản thân người trí thức được tôn vinh và gia đình mà còn trở thành niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đối với Vusta và các hội thành viên để tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, củng cố vững chắc nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                                                                                             Ban BT

 

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI