CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐO LƯỜNG PHÁP ĐỊNH

Cập nhật: 23/8/2021 | 3:37:50 PM  

Giới thiệu bài báo về chuyển đổi số trong đo lường pháp định của Florian Thiel là Head of the PTB Department Metrological Information Technology và là Convener of WELMEC WG 7 Software.

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐO LƯỜNG PHÁP ĐỊNH

Digital transformation in legal metrology

Florian Thiel*, Physikalische–Technische Bundesanstalt (PTB)

 

     Chuyển đổi số thường được xem là quá trình sử dụng công nghệ số để tạo mới hoặc sửa đổi các quá trình, dịch vụ, văn hóa hiện có, và trải nghiệm của khách hàng để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và thị trường đang thay đổi.

     Hơn mười năm qua, Khoa công nghệ thông tin đo lường của PTB cùng với WELMEC Working Group 7 SoftwareOIML TC 5/SC 2 Software in Measuring Systems đã dành nhiều tâm huyết cho việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong đo lường pháp định, ví dụ như việc cập nhật các hướng dẫn và tiêu chuẩn, việc tổ chức một loạt hội thảo quốc tế. Từ quá trình này đã cảm nhận được hai điều hữu ích về chuyển đổi số :

  • “Chuyển đổi số tự nó không phải là một kết thúc ! Nó là một người điều hành để làm cho dịch vụ đo lường tốt hơn nữa”.
  • “Chuyển đổi số là một hành trình, không phải là một điểm đến”.

     Với xuy nghĩ trên, có thể đánh giá lợi ích của công nghệ số nền tảng đối với các mục đích của đo lường pháp định. Những công nghệ này đã được hoàn thiện trong hơn mười năm qua – đó là các Hệ thống nhúng (Embedded Systems), Internet vạn vật ( the Internet of Things), Điện toán đám mây (Cloud Computing), Chuỗi khối (Blockchain), và các khái niệm về dữ liệu-lớn (Big-Data concepts). Chúng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực công nghệ hoàn toàn mới và các thị trường theo hướng dữ liệu như là Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0), Máy Học (Machine Learning), và Dịch vụ Thông minh dựa trên Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence-based Smart Services) được cung cấp bởi các nền tảng số. Có thể tận dụng những công nghệ này cho đo lường pháp định, cụ thể là để vượt qua rào cản đối với đổi mới gây ra bởi các quy định, để phối hợp tốt hơn các quá trình luật pháp, giảm chi phí phát triển, giảm thiểu thời gian đưa các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo ra thị trường.

     Vì vậy, sẽ là hữu ích cho tất cả các bên liên quan khi được gập gỡ nhau thường xuyên để thảo luận về những thách thức và cơ hội mà chuyển đổi số mang lại. Theo ý nghĩa đó, tháng 5/2021 vừa qua OIML đã tổ chức một hội thảo trên web về chủ đề này. Hội thảo nhằm khảo sát các thách thức cũng như các cơ hội và giải pháp cho chuyển đổi số trong đo lường pháp định và cung cấp nền tảng cho việc thay đổi về chiến lược, khái niệm và những bước đi đầu tiên hướng tới hiện thực hóa vấn đề này./.

     *Florian Thiel (florian.thiel@ptb.de) là Head of the PTB Department Metrological Information Technology và là Convener of WELMEC WG 7 Software.

     Nguồn : Digital transformation in legal metrology, OIML Bulletin Volume LXII • Number 3 July 2021.

     Ghi chú. Ban BT website Hội ĐLVN sẽ lần lượt giới thiệu một số báo cáo, tham luận được trình bày tại hội thảo này tại chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi.

 

(Nguồn tin: BBT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI