Thông điệp của Giám đốc BIPM và Giám đốc BIML Ngày đo lường thế giới 2021

Cập nhật: 6/3/2021 | 6:27:10 AM  

Thông tin về Thông điệp của Giám đốc BIPM và Giám đốc BIML Ngày đo lường thế giới 2021

THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC BIPM VÀ GIÁM ĐỐC BIML

NGÀY ĐO LƯỜNG THẾ GIỚI 2021

 

 

Ngày đo lường thế giới 2021 đến vào lúc thế giới phải tập trung vào việc phục hồi nhanh chóng và hiệu quả sau tác động của đại dịch COVID-19.

Tốc độ và sự khốc liệt mà virus tác động đến con người trên toàn thế giới buộc các chính phủ phải phản ứng mau lẹ. Ngay từ khi các yêu cầu đo lường đầu tiên, mới xuất hiện, khởi đầu với nhu cầu thử nghiệm quy mô lớn về sự hiện diện của virus và hiệu suất của thiết bị bảo vệ cá nhân. Rồi sau đó, sự phát triển của vaccin đã phụ thuộc vào sự nhận diện và đo lường chính xác các phân tử protein và RNA phức tạp.                                                                                                                                                                                                                      

Quy mô khổng lồ của những yêu cầu này đã thay đổi các ưu tiên quốc gia trên toàn cầu; các chính phủ đã tập trung lại những năng lực khoa học đã được thiết lập để đáp ứng thách thức trong việc bảo vệ dân chúng của họ khỏi tác động của virus. Cộng đồng đo lường toàn cầu đã để hết tâm trí vào những thách thức quốc gia và toàn cầu mới này, và đã sử dụng kinh nghiệm về khoa học đo lường đã được thiết lập của họ để giải quyết các nhu cầu quốc gia, như :

 • Thiết lập các hệ thống để thử nghiệm kiểm tra mặt nạ bảo vệ cá nhân,
 • Tham gia vào việc thiết kế và thử nghiệm các hệ thống máy thông gió mới trong bệnh viện,
 • Nhận dạng và đếm các phân tử virus trong các mẫu thử, và
 • Đo lường hiệu lực của các liều vaccin.

Điều này là có thể vì rằng những khả năng kỹ thuật đã được thiết lập hỗ trợ cho nhiều phép đo cần thiết để bảo vệ và cải thiện sức khỏe. Chúng bao gồm :

 • Việc phát triển các chuẩn quốc tế cho tất cả các loại thiết bị y tế có chức năng đo lường, bao gồm phương tiện đo huyết áp tự động, phương tiện chữa mắt và các ống tiêm y tế,
 • Củng cố thử nghiệm trong phòng thí nghiệm lâm sàng bằng cách đảm bảo cho các phép đo thực hiện bằng nhiệt kế y học là phù hợp với thang nhiệt độ được công nhận quốc tế,   
 • Đảm bảo để các bệnh nhân trải qua liều lượng tia-X chính xác trong quá trình chẩn đoán, và   
 • Cung cấp cơ sở cho các liều điều trị bức xạ chính xác trong điều trị ung thư.

Chúng tôi chọn chủ đề “Đo lường với sức khỏe” cho Ngày đo lường thế giới năm nay để thu hút sự chú ý đến tầm quan trọng của đo lường hỗ trợ bảo vệ sức khỏe. Nó đến vào thời điểm mà kinh nghiệm và khả năng đầu tư vào các tổ chức đo lường trên toàn thế giới đã được hướng vào một thông báo ngắn gọn để giải quyết những thách thức sức khỏe quốc gia mới.

Chúng tôi chúc bạn một Ngày đo lường thế giới 2021 rất thành công và mong nhận được áp phích của bạn và thông tin chi tiết về bất kỳ sự kiện nào mà bạn đang tổ chức.

 

Message from the BIPM and BIML Directors

World Metrology Day

20 May 2021

 

 

 

Measurement for health

World Metrology Day in 2021 comes at a time when the world is focussed on making a quick and effective recovery from the impact of the COVID-19 pandemic.

The speed and severity with which the virus impacted people around the world at the beginning of 2020 forced governments to respond rapidly. Right from the beginning, new measurement requirements emerged, starting with the need for large-scale testing for the presence of the virus and the performance of personal protective equipment. Subsequently, the development of vaccines has depended on accurate identification and measurement of complex protein and RNA molecules.

The enormous scale of these requirements has changed national priorities globally; governments have re-focussed established science capabilities to meet the challenge of protecting their populations from the impact of the virus. The metrology community around the globe has been involved with these new national and global challenges, and has used its established experience of measurement science to address national needs such as by:

 • setting up systems to test masks needed for personal protection,
 • contributing to the design and testing of new ventilator systems needed in hospitals,
 • identifying and counting virus molecules in test samples, and
 • measuring the efficacy of vaccine doses.

 

This has been possible because of established technical capabilities to support many of the measurements needed to protect and improve health. These include:

 • developing international standards for all types of medical devices with a measuring function, including automated blood-pressure instruments, ophthalmic instruments and medical syringes,
 • underpinning clinical laboratory testing by ensuring that measurements made by medical thermometers are in line with the internationally recognised temperature scale,
 • ensuring that patients experience the correct dose of X-rays during diagnostic procedures, and
 • providing the basis for accurate therapeutic doses of radiation in the treatment of cancer.

We chose the theme “Measurement for Health” for World Metrology Day this year to draw attention to the importance of measurement to support the protection of health. It comes at a time when the experience and capabilities invested in metrology organisations around the world have been turned at short notice to address new national health challenges.

We wish you a very successful World Metrology Day 2021 and look forward to receiving your posters and details of any events you are holding.

 

 

 

(Nguồn tin: BIPM)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI