Tiến tới kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam 20 - 01 - 2021

Cập nhật: 16/12/2020 | 11:30:02 AM  

Hội thảo "Nâng cao năng lực đo lường để thực hiện đề án 996/QĐ-TTg" và lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam năm 2021 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 15/01/2021.

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM

NGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

 20 - 01 - 2021

 

Hội Đo lường Việt Nam đã phối hợp cùng Vụ Đo lường và Viện Đo lường Việt Nam trao đổi thống nhất báo cáo Bộ Khoa học & Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kế hoạch tiến tới kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20 – 01 – 2021. Theo đó các hoạt động kỷ niệm sẽ được tiến hành tại Hà Nội vào ngày 15 – 01 – 2021, gồm :

     1. Hội nghị Ban chấp hành Hội Đo lường Việt Nam kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 2021, tổng kết các hoạt động và quyết định phương hướng, nhiệm vụ của Hội năm 2021, đặc biệt là kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Đo lường Việt Nam nhiệm kỳ V

     2. Hội thảo : "Nâng cao năng lực đo lường để thực hiện đề án 996/QĐ-TTg". Dự kiến sẽ có các báo cáo tham luận sau :

     - Báo cáo dẫn đề của Vụ Đo lường – Tổng cục TCĐLCL;

     - Tham luận của Viện Đo lường Việt Nam;

     - Tham luận của doanh nghiệp;

     - Tham luận của địa phương;

     - Ý kiến trao đổi, thảo luận;

     - Phát biểu tổng kết hội thảo của Lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL.

     3. Lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 2021. Chương trình, nội dung dự kiến như sau :

     - Phát biểu khai mạc và chào mừng của Lãnh đạo Bộ Khoa học & Công nghệ;

     - Diễn văn kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

     - Phát biểu của Hội Đo lường Việt Nam;

     - Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đo lường Việt Nam”.

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI