Thông điệp về Ngày đo lường thế giới 2023 của Giám đốc BIPM và BIML

Cập nhật: 14/2/2023 | 10:32:59 PM  

Giám đốc Viện cân đo quốc tế - BIPM và Giám đốc Văn phòng đo lường pháp định quốc tế - BIML đã công bố thông điệp về chủ đề Ngày đo lường thế giới năm 2023 : Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực-thực phẩm toàn cầu

Thông điệp của Giám đốc BIPM và BIML

về Ngày đo lường thế giới năm 2023

                                                                                                                                        

                                                                                 

                                      Dr Martin Milton, Director of BIPM       Mr Anthony Donnellan, Director of BIML
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                             

 

Ngày đo lường thế giới – 20/5/2023

Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực-thực phẩm toàn cầu

 

Lương thực-thực phẩm là là mối quan tâm lớn đối với mỗi người chúng ta. Cung cấp quyền tiếp cận với lương thực-thực phẩm an toàn và giá cả phải chăng vẫn là một thách thức lớn đối với các chính phủ trên toàn thế giới. Đây cũng là mục tiêu của nông dân và các nhà sản xuất lương thực-thực phẩm mà sản phẩm thương mại của họ tới được người tiêu dùng thông qua các nhà phân phối và những người bán lẻ trên phạm vi quốc tế, quốc gia và khu vục. Trong năm 2021, giao dịch này trị giá 22 nghìn tỷ USD và ước tính xấp xỉ 20% gía trị thương mại toàn cầu.

Để giao dịch quốc tế và tiếp cận những thị trường sản phẩm giá trị cao, các nhà sản xuất phải có khả năng cho thấy là họ đáp ứng những tiêu chuẩn về lương thực-thực phẩm. Ngoài ra, chính phủ cần phải đảm bảo thương mại an toàn và công bằng, đặc biệt là tại thị trường lương thực-thực phẩm địa phương. Tất cả những điều này được hỗ trợ bằng các phép đo tin cậy về số lượng và chất lượng của lương thực-thực phẩm  nguyên sơ và chế biến.

Tâm điểm chúng tôi dành cho Ngày đo lường thế giới năm 2023 là những thách thức đo lường phải được giải quyết để làm cho hệ thống lương thực-thực phẩm toàn cầu hoạt động. Ví dụ như :

  • Việc định lượng lương thực-thực phẩm bán và mua được đo theo khối lượng hoặc thể tích của nó. Những phép đo này trải rộng từ thể tích lớn của thóc gạo và lúa mỳ trong giao dịch quốc tế đến các phép cân đo trực tuyến nhanh chóng đảm bảo cho hàng đóng gói sẵn được dán nhãn chính xác;
  • Việc bảo quản và đóng gói lương thực-thực phẩm hiệu quả phụ thuộc vào việc kiểm tra chính xác nhiệt độ và độ ẩm của môi trường lưu giữ chúng;
  • Chất lượng và tính xác thực của lương thực-thực phẩm được xác định bằng cách đo các thành phần hóa học của nó. Điều này đòi hỏi các phép đo để đảm bảo lương thực-thực phẩm có mức vitamin đã công bố thông qua các phép đo thành phần đồng vị để xác nhận nguồn gốc của những thực phẩm giá trị cao như mật ong hoặc rượu; và
  • Sự an toàn của lương thực-thực phẩm được đảm bảo bằng các phép đo cẩn trọng kỹ lưỡng để phát hiện những ô nhiễm hóa chất, ví dụ như dư lượng thuốc trừ sâu và kim loại nặng hoặc ô nhiễm sinh học, ví dụ như độc tố nấm mốc.

Hiện nay người ta đã nhận ra rằng sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và tác động của biến đổi khí hậu đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với hệ thống lương thực- thực phẩm toàn cầu sao cho mục tiêu của một thế giới không có nạn đói và sự tiếp cận phổ biến đối với nước sạch đã được bao gồm trong số các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc.

Chúng tôi lại mong chờ kỷ niệm Ngày đo lường thế giới với các bên liên quan của chúng tôi trên toàn thế giới !

 

World Metrology Day - 20 May 2023

Measurements supporting the global food system

 

Food is a major concern for every one of us. Providing access to safe and affordable food remains one of the major challenges for governments worldwide. This is also the goal of farmers and food producers who trade products through distributors and retailers to consumers at international, national and local levels. In 2021, this trade was worth 22 trillion USD and accounted for approximately 20 % of all global trade.

To trade internationally and to access markets for high-value products, producers must be able to show that they meet food standards. Additionally, governments need to ensure safety and fair trade especially in local markets for food. All of this is supported by reliable measurements of the quantity and quality of the primary and processed food products involved.

Our focus for World Metrology Day in 2023 is on the many measurement challenges that must be addressed to make the global food system work. For example:

  • the quantity of food bought and sold is measured according to its mass or volume. These measurements range from the large volumes of grain and wheat traded internationally down to rapid online weighing measurements to ensure pre-packaged goods are labelled correctly;
  • the effective storage and packaging of food depends on the accurate control of the temperature and humidity of its storage environment;
  • the quality and authenticity of food is determined by measuring its chemical composition. This requires measurements to ensure that it contains the stated levels of vitamins through to measurements of its isotopic composition to validate the origin of high-value foods such as honey or wine; and
  • the safety of food is ensured by careful measurement to detect the presence of chemical contamination such as pesticide residues and heavy metals or biological contamination such as mycotoxins.

It is now recognised that the depletion of natural resources and the impact of climate change pose major challenges to the global food system such that the goal of a world with zero hunger and universal access to clean water was included amongst the Sustainable Development Goals set by the United Nations.

 

We again look forward to celebrating World Metrology Day with our stakeholders around the world.

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI