ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ V HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

Cập nhật: 14/11/2022 | 8:55:47 PM  

Đại hội nhiệm kỳ V Hội Đo lường Việt Nam sẽ được tiến hành vào ngày 02/12/2022 tại Hà Nội.

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ V HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

Sau thời gian tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Hội nghị Ban chấp hành Hội ngày 21/10/2022 đã quyết định tiến hành Đại hội nhiệm kỳ V (2021 - 2026) Hội Đo lường Việt Nam vào ngày 02/12/2022 tại Hà Nội.

                                                                         Thời gian:  Ngày 02/12/2022 (Thứ sáu)

                                                                              Địa điểm: Hội trường 103 Nhà A                             

                                                                     Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

                ( Số 8, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội )

                    

                                                                                              CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

              *******

          * 9h00 - 9h30 :     Đăng ký đại biểu

          * 9h30 - 10h45 :

          - Nghi thức chào cờ, 

          - Giới thiệu đại biểu, chương trình, bầu đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

          - Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội

          - Báo cáo của BCH Hội về kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V.

          - Thảo luận của các đại biểu.

          - Báo cáo đề án nhân sự và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ V (2021-2016).

          * 10h45 – 11h30 :

                        -  Ra mắt Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ V.

                        - Thông qua Nghị quyết Đại hội V.

                        - Nghi thức Chào cờ và kết thúc

          * 12h00 :  Gặp mặt giao lưu.

 

          * 14h00 - 15h30 :

          Họp Ban Chấp hành Hội Đo lường Việt Nam nhiệm kỳ V.

 

                                                                     ---------------------------------------------------                                                         

                           

 

                                                                        

(Nguồn tin: BanBT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI