Giới thiệu HVTT Hội ĐLVN : Chi cục TCĐLCL Phú Thọ

Cập nhật: 21/4/2017 | 12:52:53 PM  

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quá trình thành lập, cơ cấu tổ chức, hoạt động và thành tựu của Chi cục TCĐLCL tỉnh Phú Thọ.

GIỚI THIỆU HỘI VIÊN TẬP THỂ HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH PHÚ THỌ

 

1. Thông tin chung

Tên cơ quan/đơn vị : Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Phú Thọ

Địa chỉ : Số 1522 - Đường Hùng Vương – P. Gia Cẩm – TP. Việt Trì  - Phú Thọ

Điện thoại : 0210.2240402 ; Fax : 0210.6256036

 

2.  Quá trình thành lập; cơ cấu và quy mô về tổ chức

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Phú Thọ thành lập ngày 25/2/1084 theo quyết định số 1199/QĐ – TCCB của Chủ tịch UBDN tỉnh.

Tổ chức bộ máy bao gồm :

+ Lãnh đạo Chi cục;

+ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục gồm :

         - Phòng Hành chính Tổng hợp;

         - Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng;

         - Phòng Quản lý Đo lường;

         - Phòng Thông báo và Hỏi đáp về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).

+ Đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục : Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

        

3. Chức năng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Phú Thọ là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ, có chức năng tham mưu, giúp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

        

4. Nhiệm vụ

4.1. Nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương.

4.2. Trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương.

4.3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương.

4.4. Thực hiện các nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quy định tại khoản 10 Điều 2 của Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Nội vụ. Cụ thể như sau:

4.5. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.6. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở:

4.7. Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

4.8. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định của pháp luật.

4.9. Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn, bản công bố hợp quy, bản công bố sử dụng dấu định lượng và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật.

4.10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

4.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

 

5. Thành tích đã đạt được

+Huân chương lao động hạng 3;

+Bằng khen Thủ tướng Chính phủ;

         + Kỷ niệm chương Hùng Vương;

          + Nhiều năm liên tục được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và nhiều bằng khen, huy chương của Bộ KH&CN, Tổng cục TCĐLCL...

 

6. Một số hình ảnh hoạt động của Chi cục

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Chi cục TCĐLCL Phú Thọ

 

 

Kiểm định đối chứng tại Chi cục TCĐLCL Phú Thọ

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI