Ứng dụng mô phỏng Monte Carlo cho ước lượng độ không đảm bảo đo đối với các đại lượng tương quan

Cập nhật: 9/1/2016 | 2:16:55 PM  

Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày kết quả ứng dụng mô phỏng Monte Carlo đối với các đại lượng tương quan

1. Giới thiệu

            Viện cân đo quốc tế đã công bố cuốn sách Bổ sung 1 cho hướng dẫn diễn đạt độ không đảm bảo đo (ĐKĐBĐ) vào cuối năm 2008 [1, 2]. Đây là cách tiếp cận mới để ước lượng ĐKĐBĐ bằng cách truyền phân bố sử dụng phương pháp Monte Carlo (MC). Tại Hội nghị KHKT đo lường toàn quốc lần thứ V chúng tôi đã trình bày việc ứng dụng phương pháp mô phỏng này để ước lượng ĐKĐBĐ trong phép hiệu chuẩn bình chuẩn dung tích theo phương pháp khối lượng và hiệu chuẩn bước song bằng kỹ thuật tần số phách. Tuy nhiên các đại lượng trong 2 ví dụ đã nêu là các đại lượng không tương quan.

            Vấn đề đặt ra là với các đại lượng tương quan (ví dụ như khi dùng tổ hợp các quả cân thì ĐKĐBĐ của tổ hợp bằng tổng đại số của ĐKĐBĐ của các quả cân thành phần - theo hướng dẫn tại OIML R111 [3]) thì kết quả mô phỏng Monte Carlo sẽ như thế nào? Để giải quyết câu hỏi này chúng tôi đã tiến hành lập trình lại và nhận được kết quả khả quan.

2. Thuật toán mô phỏng

            Trong báo cáo tại Hội nghị lần thứ V, chúng tôi mô phỏng riêng biệt từng đại lượng, nghĩa là lần lượt đối với mỗi đại lượng đầu vào Xi gieo M số (M là số Monte Carlo, thường bằng 106) theo hàm mật độ xác suất (theo đúng hướng dẫn của BIPM).

            Đối với các đại lượng đầu vào Xi tương quan nên chúng tôi đã tiến hành gieo M số ngẫu nhiên trước, sau đó sử dụng mỗi số ngẫu nhiên đã thu được R(j), xác định giá trị đại lượng đầu vào Xi(j) theo hàm mật độ xác suất (j = 1, M).

Toàn văn bài viết, xin xem tại file đính kèm.

(Tải file đính kèm: )

(Nguồn tin: Đỗ Đức Nguyên - Viện ĐL Việt Nam)

Thảo luận

Nội dung

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI