HỘI NGHỊ BCH HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM LẦN 2-NHIỆM KỲ V

Cập nhật: 28/11/2023 | 11:04:52 AM  

Sáng ngày 24/11/2023 Hội ĐLVN đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai, nhiệm kỳ V (2022-2027) tại TP.Đà Nẵng.

HỘI NGHỊ BCH HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

             LẦN 2-NHIỆM KỲ V TẠI ĐÀ NẴNG                        

---------

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội ĐLVN năm 2024 và thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành (BCH), sáng ngày 24/11/2023 Hội ĐLVN đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai, nhiệm kỳ V (2022-2027) tại TP.Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị gồm 21 ủy viên BCH nhiệm kỳ V đến từ các tỉnh thành trong cả nước; Ông Vũ Khánh Xuân, Chủ tịch Hội ĐLVN chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Hội ĐLVN năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 do ông Dương Quốc Thao, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký trình bày, Hội nghị đã đánh giá cao các kết quả của Hội đã thực hiện trong năm 2023. Hội nghị đã thảo luận và đóng góp nhiêu ý kiến cho Báo cáo, cac ý kiến tương đối thống nhất về phương hướng hoạt động nên đổi mới như: vân động số các Ủy viên BCH tham gia nhiều hơn, hiệu quả hơn vào các hoạt động của Hội; Tăng cường việc thông tin tuyên truyền và phổ biến chính sách, kiến thức về đo lường để các tổ chức/cá nhân hiểu và tự nguyện tham gia là thành viên của Hội; Phát triển các Chi Hội tại các khu vực miền Bắc và miền Trung...

Kết thúc Hội nghị các Ủy viên BCH đã nhất trí cao về hoạt động của Hội ĐLVN năm 2024 là tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ V, phát huy thành tích đạt được năm 2023, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm:

-   Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội theo hướng tận dụng nguồn lực từ Ban chấp hành mới nhiệm kỳ V để đẩy mạnh các hoạt động lường trong cả nước.

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan QLNN về đo lường, các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng về đo lường dưới nhiều hình thức nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội;

- Hỗ trợ Viện Đo lường VN xây dựng Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia giai đoạn 2023-2030. Đẩy mạnh công tác tư vấn và phản biện về đo lường;

- Phối hợp với lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL và Viện đo lường Việt Nam  tổ chức tốt các ngày lễ kỷ niệm: ngày Đo lường Việt Nam (20/01),  ngày Đo lường thế giới (20/5)và Hội thảo khoa học với chủ đề liên quan đến hoạt động đo lường;

 - Tăng cường hỗ trợ các tổ chức/doanh nghiệp thông qua công tác đào tạo và tư vấn trong lĩnh vực đo lường và hệ thống quản lý chất lượng.

 

Chủ tịch Hội ĐLVN Vũ Khánh Xuân khai mạc Hội nghị