Hội thảo “Tăng cường hoạt động Đo lường để phát triển Hạ tầng chất lượng quốc gia”

Cập nhật: 19/1/2024 | 8:55:18 PM  

Ngày 18/01, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp Hội Đo lường Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tăng cường hoạt động Đo lường để phát triển Hạ tầng chất lượng quốc gia” để kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 2024

Hội thảo “Tăng cường hoạt động Đo lường để phát triển

Hạ tầng chất lượng quốc gia” 

 

Ngày 18/01, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp Hội Đo lường Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tăng cường hoạt động Đo lường để phát triển Hạ tầng chất lượng quốc gia”.

Tham dự Hội thảo có Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tổng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Minh Hiệp, ông Trần Quý Giầu – Vụ trưởng Vụ Đo lường, bà Ngô Thị Ngọc Hà – Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam, ông Vũ Khánh Xuân – Chủ tịch Hội Đo lường Việt Nam, cùng đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục, các Sở KH&CN, Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành, doanh nghiệp, hội viên Hội ĐLVN, chuyên gia về đo lường.

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Minh Hiệp phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Quyền Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp cho biết, theo thông lệ quốc tế, hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) là hệ thống cơ chế pháp lý và kỹ thuật để triển khai hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, đánh giá sự phù hợp và công nhận chất lượng ở từng quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong nước, đẩy mạnh sự thừa nhận của quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ toàn cầu.

NQI là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của một nền kinh tế. NQI được coi là điều kiện cần thiết để thị trường thương mại nội địa hoạt động hiệu quả, đồng thời là công cụ thúc đẩy và duy trì sự phát triển của các quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Để đo lường mức độ phát triển NQI của một quốc gia nói riêng hay so sánh mức độ phát triển NQI của các quốc gia trên thế giới nói chung, các chuyên gia sử dụng Chỉ số hạ tầng chất lượng toàn cầu (GQII). UNIDO đã nhận định Chỉ số hạ tầng chất lượng toàn cầu là chỉ số tổng hợp đo lường các khía cạnh khác nhau của các lĩnh vực: tiêu chuẩn hóa, đo lường, công nhận và chứng nhận sự phù hợp.

Kết quả công bố xếp hạng GQII 2020 dựa theo sự phát triển Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) của 184 nền kinh tế cho thấy Đức xếp vị trí thứ 1, Việt Nam 54, Philippines 50, Malaysia 40, Indonesia 29, Thái Lan 26. Việt Nam xếp thứ 54 (Tiêu chuẩn hóa 64, Đo lường 60, Công nhận 36).

Để đáp ứng yêu cầu về chỉ số xếp hạng thuộc nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới trong Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của TTCP và tăng cường vai trò của đo lường, đẩy mạnh việc thực thi Đề án 996, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp Hội Đo lường Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề Tăng cường hoạt động Đo lường để phát triển Hạ tầng chất lượng quốc gia.

“Tôi hy vọng rằng, thông qua hội thảo này, từ góc độ khác nhau, các quý vị đại biểu, chuyên gia thuộc các ngành khoa học, kỹ thuật, chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ, thảo luận để tìm ra giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp, bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh cuộc CMCN lần thứ 4 đang diễn ra nhanh chóng trong phạm vi toàn thế giới”, Quyền Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp nhấn mạnh.