Ngày đo lường thế giới được UNESCO chính thức công nhận

Cập nhật: 8/3/2024 | 5:29:58 PM  

Hội nghị toàn thể UNESCO họp từ 7 đến 22/12/2023 đã chấp nhận xem 20 tháng 5 là Ngày UNESCO Quốc tế theo đề nghị của Kazakhstan được sự ủng hộ của 43 nước, trong đó có BIPM và OIML.

Tuyên bố của UNESCO về Ngày Đo lường Thế giới, được tiến hành hàng năm vào 20 tháng 5, sẽ nâng cao đáng kể nhận thức toàn cầu về vai trò của đo lường trong đời sống hàng ngày và sẽ tăng cường hoạt động của BIPM trong việc xây dựng năng lực với các nền kinh tế đang phát triển.

BIPM chân thành cảm ơn Đại sứ Gulsara Arystankulova và Phái đoàn thường trực Cộng hòa Kazakhstan tại UNESCO với tư cách là nhà bảo trợ chính cho đề xuất Ngày Đo lường Thế giới, cũng như 43 nước thành viên của UNESCO đã ủng hộ bằng văn bản theo quyết định 41 tại cuộc họp Ban chấp hành lần thứ 215 năm 2022.

        

Từ trái qua phải: Đại sứ xuất sắc Askar Abdrakhmanov (Phái đoàn thường trực Cộng hòa Kazakhstan tại UNESCO ở Paris), Dr Martin Milton (Giám đốc, BIPM), Ms Rahima Guliyeva (Liên lạc tổ chức và thành viên, BIPM).

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI