Lễ Kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam năm 2024

Cập nhật: 20/1/2024 | 12:37:28 AM  

Ngày 18/01, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp Hội Đo lường Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 2024 tiếp theo sau Hội thảo với chủ đề “Tăng cường hoạt động Đo lường để phát triển Hạ tầng chất lượng quốc gia”.

Lễ Kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 2024

Lễ Kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam đã được tiến hành trang trọng tiếp theo sau Hội thảo “Tăng cường hoạt động Đo lường để phát triển Hạ tầng chất lượng quốc gia”. 

Mở đầu, ông Trần Quý Giầu – Vụ trưởng Vụ Đo lường đã có bài diễn văn nhân lễ kỷ niệm. Theo đó, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 8/SL về đo lường (20/01/1950) đã được lấy làm “Ngày Đo lường Việt Nam” hàng năm theo Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg ngày 11/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Đề cao ý nghĩa của sự kiện này, Tổng cục TCĐLCL phối hợp Hội ĐLVN tổ chức Kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam nhằm mục đích tôn vinh, động viên khuyến khích các cán bộ làm đo lường và thúc đẩy hoạt động đo lường lớn mạnh hơn nữa, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng như hội nhập quốc tế về đo lường. 

Ông Trần Quý Giầu – Vụ trưởng Vụ Đo lường phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS. TS Vũ Khánh Xuân, Chủ tịch Hội ĐLVL khẳng định, ngày nay việc thống nhất đo lường trên phạm vi quốc gia, quốc tế là rất quan trọng và hết sức cần thiết, nó đảm bảo tính thống nhất, chính xác trong mọi hoạt động của xã hội để nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế – xã hội, đến đảm bảo kinh tế quốc tế, quốc gia. Ngành đo lường đã đạt nhiều thành tựu to lớn như hệ thống các cơ quan nhà nước đo lường từ Trung ương đến địa phương, xây dựng được văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, quản lý các văn bản dưới Luật, xây dựng các chuẩn đo lường về đo lường quốc gia cho tất cả hoạt động đo lường. Quan trọng hơn cả là đã xây dựng được đội ngũ cán bộ làm đo lường vững mạnh về cả chất lượng và số lượng. Có thể nhìn nhận rằng, đo lường đã có những đóng góp rất xứng đáng trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh, xã hội.