Nghiên cứu lựa chọn phương pháp tạo méo tín hiệu hình sin. Tác giả : Nguyễn Mạnh Vũ, Đoàn Anh Khoa, Nguyễn Thị Vân, Phòng ĐL điện-từ trường, VMI

Cập nhật: 6/4/2016 | 11:34:46 AM  

Hiện nay, ở Việt Nam có rất nhiều các phương tiện đo có độ méo sử dụng trong các ngành công nghiệp điện, điện tử, y tế, viễn thông, phát thanh, truyền hình, ... Các thiết bị trên đều phải được kiểm định, hiệu chuẩn, đánh giá một cách bài bản, chính xác nhưng chưa có thiết bị chuẩn để xác định một cách chính xác chỉ tiêu kỹ thuật này. Xuất phát tư nhu cầu thực tế đó chúng tôi đã đề xuất phương án nghiên cứu, lựa chọn phương pháp tạo méo tín hiệu sóng hình sin nhằm mục đích ứng dụng cho việc chế tạo chuẩn tạo méo tín hiệu sóng hình sin.

I. Nguyên lý, định nghĩa méo tín hiệu hình sin

           Dựa trên định nghĩa về độ méo tín hiệu hình sin trong kỹ thuật, độ méo có thể biểu diễn dưới dạng %:

THD = [(.....)/U1] x 100 %

            Hoặc có thể biểu diễn dưới dạng dB:

THD = 20log[(.....)/U1] dB

Trong đó:

-        U1 là biên độ của tín hiệu cơ bản

-        U­k là biên độ sóng hài bậc thứ k

-        k là hệ số bắt đầu bằng 2

           Tổ hợp dạng sóng hình sin của tín hiệu cơ bản và các tín hiệu sóng hài được thể hiện ở hình 1.1

E = V­­max sin(2πƒt)

Hài bậc 2:

E2 = V2max sin(2×2πƒt) = V2max sin(4πƒt) = V2max sin(2ωt)

Hài bậc 3:

ỉaE3 = V3max sin(3×2πƒt) = V3max sin(6πƒt) = V3max sin(3ωt)

..........

xin xem tiếp file đính kèm.

(Tải file đính kèm: )

(Nguồn tin: Tác giar : Nguyễn Mạnh Vũ; Đoàn Anh Khoa; Nguyễn Thị Vân; Phòng Đo lường Điện Từ trường, Viện Đo lường Việt Nam)

Thảo luận

Nội dung

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI