CHỦ ĐỀ NGÀY ĐO LƯỜNG THẾ GIỚI 2024

Cập nhật: 12/3/2024 | 1:43:45 PM  

Chủ đề của Ngày đo lường thế giới 2024 là Sự bền vững.

NGÀY ĐO LƯỜNG THẾ GIỚI : 20 - 5 – 2024

CHÚNG TA ĐO LƯỜNG HÔM NAY CHO MỘT NGÀY MAI BỀN VỮNG

    

     Chào mừng đến với trang web về Ngày đo lường thế giới 2024. Chủ đề của Ngày đo lường thế giới 2024 là Sự bền vững.

     Đo lường cung cấp nền tảng cho việc ra quyết định dựa trên dữ liệu và phát triển chính sách về sự bền vững. Bằng cách đảm bảo các phép đo chính xác trên nhiều khía cạnh khác nhau của sự bền vững, đo lường giúp các tổ chức, chính phủ và cá nhân đưa ra những lựa chọn sáng suốt góp phần cho một tương lai bền vững hơn.

     Trọng tâm chúng tôi dành cho Ngày đo lường thế giới 2024 là ở vô số cơ hội đo lường góp phần thiết lập một nền kinh tế và môi trường toàn cầu bền vững.

     Áp phích Ngày đo lường thế giới 2024 được thiết kế với sự phối hợp của EURAMET and TÜBITAK UME, Türkiye (Hiệp hội các Viện đo lường quốc gia châu Âu và Viện đo lường quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ).

      Ngày Đo lường Thế giới là để kỷ niệm hàng năm việc ký kết Công ước Mét ngày 20 tháng 5 năm 1875 của đại diện mười bảy quốc gia tiên tiến nhất châu Âu thời điểm ấy. Công ước Mét đã thiết lập cơ sở cho sự phối hợp toàn cầu về khoa học đo lường, cho việc ứng dụng nó trong công nghiệp, thương mại và xã hội. Mục đích ban đầu của Công ước Mét – thống nhất đo lường trên phạm vi thế giới – vẫn còn nguyên tầm quan trọng thời sự như đã từng có từ năm 1875.

     Viện Cân Đo Quốc tế - BIPM và Tổ chức Đo lường pháp định Quốc tế - OIML cùng phối hợp thực hiện dự án Ngày Đo lường Thế giới. BIPM và OIML hy vọng tất cả các nước cùng với cơ quan đo lường quốc gia của mình nhiệt tình hưởng ứng và tham gia vào sự kiện đo lường thế giới hàng năm này ! 

     Trân trọng !

                                                                                                                                                                                                              The WMD Team 

                                                                                               

                                                                              

                                                                                        

 

 

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI