THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC BIPM VÀ BIML NGÀY ĐO LƯỜNG THẾ GIỚI 20 - 5 – 2024

Cập nhật: 13/3/2024 | 9:45:04 AM  

CHÚNG TA ĐO LƯỜNG HÔM NAY CHO NGÀY MAI BỀN VỮNG

THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC BIPM VÀ BIML

NGÀY ĐO LƯỜNG THẾ GIỚI 20 - 5 – 2024

                                                                                   

CHÚNG TA ĐO LƯỜNG HÔM NAY CHO NGÀY MAI BỀN VỮNG

Đo lường học, khoa học về phép đo và sự áp dụng nó, đã luôn luôn ở hàng đầu của những tiến bộ khoa học và công nghệ. Ảnh hưởng của đo lường có thể thấy trong mọi mặt của xã hội và nó hiện diện khắp nơi trong đời sống của chúng ta.

Chủ đề Ngày đo lường thế giới năm 2024 là Sự bền vững. Các phép đo chính xác là nền tảng của việc xây dựng chính sách và nghiên cứu môi trường vì tạo điều kiện để chúng ta hiểu và xử trí các thách thức môi trường phức tạp như biến đổi khí hậu, ô nhiễm, và cạn kiệt tài nguyên. Chủ đề sự bền vững thúc giục chúng ta khám phá cách đo lường đóng góp vào việc cải thiện đới sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ, những phép đo chính xác và tin cậy giúp giám sát tốt hơn các tham số môi trường, đánh giá tốt hơn những ảnh hưởng đến hoạt động của con người, và phát triển các chiến lược cải thiện cân bằng sinh thái học. Đo lường tạo điều kiện để chúng ta đưa ra được những quyết định sáng suốt, hoặc bằng cách định lượng khí thải carbon, đo chất thải, hoặc giám sát môi trường sống tự nhiên.

Đo lường có vai trò quan trọng trong tính toán carbon, nó có thể bao phủ một phạm vi rộng các hoạt động gồm việc đo chính xác, việc tính toán, giám sát, báo cáo, và đánh giá chất làm ô nhiễm. Các chương trình tính toán carbon và các biện pháp quản lý khác để bảo vệ môi trường cần có dữ liệu tin cậy, dựa trên những phép đo chất gây ô nhiễm tiềm ẩn có trong môi trường chính xác tới một phần tỷ (10-9).

Đo lường cũng có tầm quan trọng then chốt vì nó hỗ trợ cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và những nỗ lực của Liên Hiệp Quốc đạt tới sự phát triển toàn cầu bền vững :

- thương mại công bằng và minh bạch trên cơ sở các phục vụ của đo lường pháp định để cải thiện điều kiện kinh tế cho tất cả chúng ta và hỗ trợ giảm nghèo ;

- các kết quả thử tin cậy và so sánh được là quan trọng để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta;

- tác động khí hậu hiệu quả phải dựa vào công nghệ đo lường để định lượng các khí thải và các biến số khí hậu thiết yếu cũng như giám sát hiệu lực của chiến lược giảm nhẹ;

- các phép đo là thiết yếu để phát triển và giám sát công nghệ đảm bảo chúng ta có sự tiếp cận tới năng lượng sạch và chấp nhận được; và

- hạ tầng cơ sở và sự đổi mới công nghiệp phụ thuộc vào các phép đo chính xác đối với một phạm vi rộng các thông số.

Chủ đề Ngày đo lường thế giới 2024 nhấn mạnh vai trò thiết yếu của đo lường trong tất cả các trường hợp này và nhắc nhở trách nhiệm tập thể bảo vệ hành tinh của chúng ta.

Năm 2024 cũng đánh dấu một chương mới trong việc quảng bá Ngày đo lường thế giới theo Nghị quyết của Phiên họp thứ 42 Hội nghị toàn thể UNESCO tháng 12 năm 2023 về việc UNESCO công nhạn chính thức 20 tháng 5 là Ngày UNESCO Quốc tế để tiến hành kỷ niệm hàng năm. Đây là cơ hội mới để thúc đẩy đo lường và phù hợp với sứ mệnh của UNESCO là xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thông qua khoa học và giáo dục.

                                               

 

   

(Nguồn tin: Ban BT)

Tìm kiếm

Hỏi đáp

Hỏi: Hỏi đáp về SI sửa đổi
Đáp: Trình bày các vấn đề về SI sửa đổi dưới dạng các câu hỏi và trả lời  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phương tiện đo ở nước ta như thế nào?
Đáp: Điều (Đ.) 16 Luật Đo lường (LĐL) quy định các loại phương tiện đo. Theo đó ta có phương tiện đo nhóm...  (Xem thêm)
Hỏi: Luật Đo lường đã quy định quản lý phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ở nước ta như thế nào?
Đáp: Đ. 31 LĐL quy định phân hàng đóng gói sẵn thành hàng đóng gói sẵn nhóm 1, hàng đóng gói sẵn nhóm 2  (Xem thêm)

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử Bộ KHCN & Môi trường
VUSTA
STAMEQ
VMI